Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-35

RK-08-2007-35.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-08-2007-35
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Jihlava
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 a Metodickým pokynem Rady kraje Vysočina, schváleným usnesením 0782/21/2005/RK ze dne 14. 6. 2005, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, návrh na vyřazení nepotřebného majetku ve správě provozu Jihlava.
Návrh řešení Dne 5. 2. 2007 rozhodl ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, o přebytečném a neupotřebitelném hmotném majetku ve správě na provozu Jihlava. Jedná se o následující stroj:
Nákladní skříňový automobil Avia A 30 SUR, registrační značka JI 39-14, značka je v depozitu, inventární číslo 6-44571, rok výroby 1977, pořizovací cena 111 240,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč. Důvodem k vyřazení je celkové opotřebení automobilu. Motor vozidla má nadměrnou spotřebu oleje a je hlučný, čepy řízení vykazují nevyhovující nadměrnou vůli, držáky zadních tlumičů pérování jsou zkorodované. Dále má vozidlo zkorodovanou kabinu řidiče a podvozkový rám. Spojka je vadná a vozidlo je v současné době z tohoto důvodu nepojízdné. Počet ujetých km po generální opravě provedené v roce 1983 je 170 000 km. Oprava vozidla by byla pro vysoké náklady nerentabilní.

Na základě rozhodnutí o přebytečném a neupotřebitelném majetku byl nepotřebný nákladní skříňový automobil nabídnut v elektronické podobě na www stránkách kraje Vysočina dne 5. 2. 2007. Vzhledem k tomu, že o odkoupení jmenovaného hmotného majetku neprojevila zájem žádná příspěvková organizace ani organizační složka kraje, Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace po konzultaci s odborem dopravy a silničního hospodářství podává návrh na prodej tohoto majetku za cenu v místě a čase obvyklou, v případě nezájmu bude výše uvedený majetek rozebrán na náhradní díly a likvidován jako kovový a ostatní odpad.
V souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací správy a údržby silnic zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením č. 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 a v souladu s Pokynem pro vyúčtování finančního plnění z prodeje majetku ve vlastnictví kraje, vydaného odborem ekonomickým, jsou příjmy z prodeje majetku svěřeného příspěvkovým organizacím příjmem kraje.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předkládanému materiálu připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
vyřadit a prodat přebytečný a neupotřebitelný hmotný majetek dle návrhu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, za cenu v místě a čase obvyklou a zlikvidovat přebytečný a neupotřebitelný majetek dle materiálu RK-08-2007-35.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, ředitel Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Termín do 31. 5. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz