Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-28

RK-08-2007-28.doc  RK-08-2007-28pr1.doc  RK-08-2007-28pr2.doc  RK-08-2007-28pr3.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-08-2007-28
NázevVyřazení vozidel z majetku kraje
Zpracoval I. Šmídová, R. Vostál
Předkládá E. Šarapatková
Počet příloh
Popis problémuV souvislosti s hospodárným a efektivním využíváním vozidel autoparku kraje Vysočina probíhá pravidelné vyhodnocování technického stavu a ekonomického provozu vozidel. Na základě tohoto vyhodnocení byly doporučeny k vyřazení čtyři vozidla Škoda Fabia pořízené v roce 2001, počet ujetých km je v rozmezí 183 až 192 tis km.
Návrh řešení Odbor sekretariátu ředitele navrhuje vyřazení vozidel Škoda Fabia reg.zn. JII-99-00, 1J0-1347, JIJ-01-36, JIJ-02-10 v pořizovací ceně 1 249 520,- Kč. Náhrada vyřazených vozidel je řešena přidělením veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku 4 nových vozidel Škoda Fabia .
Vyřazená vozidla byla nabídnuta v rámci databáze nepotřebného majetku. Zájem projevili následující příspěvkové organizace (pořadí žádostí):
1. ÚSPMP Těchobuz
2. Oblastní galerie v Jihlavě
3. VOŠ a SŠVZZ v Třebíči


vozidlo
zájemce
JII-99-00
ÚSPMP Těchobuz, Galerie Jihlava, VOŠ a SŠVZZ Třebíč
1J0-1347
VOŠ a SŠVZZ Třebíč
JIJ-01-36
Galerie Jihlava
JIJ-02-10


Odbor sekretariátu ředitele navrhuje bezúplatný převod vozidel JII-99-00, 1J0-1347 a JIJ-01-36 dle materiálu RK-08-2007-28, př.1, RK-08-2007-28, př.2, RK-08-2007-28, př.3 .
Rozhodnutí o poskytování věcných a finančních darů do 100 000 Kč v jednotlivých případech je podle ustanovení § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.
Zbývající vozidlo navrhuje odbor sekretariátu ředitele prodat prostřednictvím autobazaru za zjištěnou znaleckou cenu.
Rada kraje zabezpečuje dle ustanovení § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování v ostatních záležitostech patřících do samostatné působnosti kraje, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu nebo si je zastupitelstvo nevyhradilo.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* vyřadit majetek - osobní vozidla Škoda Fabia reg. zn. JII-99-00, 1J0-1347, JIJ-01-36,
JIJ-02-10 v pořizovací ceně 1 249 520,- Kč,
* darovat osobní vozidla dle materiálu RK-08-2007-28, př. 1, RK-08-2007-28, př. 2,
RK-08-2007-28, př. 3,
* prodat osobní vozidlo Škoda Fabia reg. zn. JIJ-02-10 přes autobazar za znaleckou cenu.
Odpovědnost OSŘ
Termín 30. 6. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz