Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-08-2007-15

RK-08-2007-15.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-08-2007-15
NázevZrušení rozhodnutí 1785/37/2006/RK, vyřazení majetku
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina je vlastníkem nemovitých a movitých věcí v areálu bývalých Kasáren Otakara Jaroše v Jihlavě. Rada kraje usnesením 1785/37/2006/RK rozhodla (v návaznosti na rozhodnutí zastupitelstva kraje o prodeji nemovitých věcí dle usnesení 573/09/2006/ZK) prodat 3 ks podzemních nádrží NPDZ-10 umístěných v pozemku par. č. 3942/1 v k. ú. a obci Jihlava v účetní hodnotě 25 800 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. VZP následně požádala o přehodnocení rozhodnutí zastupitelstva kraje o prodeji s tím, že nechce, aby předmětem koupě byly zmíněné podzemní nádrže. Podzemní nádrže by měl odstranit z prodávaného pozemku kraj Vysočina a úhrada spojená s jejich odstraněním a likvidací bude zahrnuta do prodejní ceny nemovitostí.
Návrh řešení OM navrhuje odstranit podzemní nádrže. Na základě provedené poptávky je předpoklad nákladů na zajištění odstranění nádrží a jejich likvidaci do 100 tis. Kč bez DPH.
OM zároveň navrhuje zrušit usnesení 1785/37/2006/RK a rozhodnout o vyřazení movitého majetku 3 ks podzemních nádrží.
StanoviskaRada kraje usnesením 1785/37/2006/RK rozhodla prodat 3 ks podzemních nádrží NPDZ-10 umístěných v pozemku par. č. 3942/1 v k. ú. a obci Jihlava v účetní hodnotě 25 800 Kč z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky, s tím, že kupní cena podzemních nádrží je zahrnuta v dohodnuté kupní ceně 3 200 000 Kč za majetek, o jehož prodeji rozhodlo Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením 0573/09/2006/ZK.
Návrh usneseníRada kraje
ruší
usnesení 1785/37/2006/RK;
souhlasí
s odstraněním a likvidací 3 ks podzemních nádrží NPDZ-10 umístěných v pozemku par. č. 3942/1 v k. ú. a obci Jihlava;
rozhoduje
vyřadit movitý majetek 3 ks podzemních nádrží NPDZ-10 umístěných v pozemku par. č. 3942/1 v k. ú. a obci Jihlava v účetní hodnotě 25 800 Kč z účetní a majetkové evidence.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín březen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz