Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-26

RK-06-2007-26.doc  RK-06-2007-26pr1.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-06-2007-26
NázevPlán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2007
Zpracoval J. Joneš
Předkládá I. Rohovský
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0082/03/2005/RK schválila Rada kraje na svém zasedání č. 3/2005 dne 11. 1. 2005 zřízení jako svého poradního a iniciativního orgánu mj. i komise pro zemědělství a životní prostředí.
Rada kraje na svém zasedání č. 2/2006 dne 17. 1. 2006 schválila usnesením č. 0084/02/2006/RK Jednací řád komisí Rady kraje Vysočina. Dle článku 2 odstavce 1 tohoto dokumentu sestavuje komise svůj plán činnosti, který předkládá ke schválení radě kraje.
Návrh řešení Komise pro zemědělství a životní prostředí projednala na svém zasedání č. 1/2007 dne 16. 1. 2007 návrh plánu činnosti komise na rok 2007. Při sestavování plánu činnosti vycházela komise z potřeb kraje Vysočina, ze zkušeností a podnětů odborníků v komisi zastoupených a navázala na práci komise v předchozím roce. Komise navrhuje Radě kraje ke schválení plán činnosti komise pro zemědělství a životní prostředí na rok 2007 dle materiálu RK-06-2007-26, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-06-2007-26, př. 1.
Odpovědnost předseda Komise pro zemědělství a životní prostředí
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz