Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-25

RK-06-2007-25.doc  RK-06-2007-25pr1.tif  RK-06-2007-25pr2.xls
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-06-2007-25
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření- poskytnutí dotace Oblastnímu spolku Českého červeného kříže
Zpracoval Z. Čech
Předkládá P. Hájek
Počet příloh
Popis problémuNa kraj Vysočina se obrátil Oblastní spolek Českého červeného kříže Pelhřimov s žádostí o finanční dotaci ve výši 40 000 Kč určenou na krytí nákladů spojených s účastí pelhřimovského družstva ČČK na Evropské soutěži první pomoci (FACE 2007). Soutěž se skládá ze dvou částí. První je Evropská soutěž v poskytování první pomoci a druhou část tvoří různé workshopy a výměny zkušeností. Evropská soutěž první pomoci 2007 proběhne 5. - 8. července 2007 v Irsku. Celkové náklady ve výši cca 370 tis. zahrnují jak náklady na přímou účast na soutěži, tak i na přípravu účastnického družstva. Bližší informace o celé akci jsou uvedeny v žádosti o podporu akce, která je obsahem mat. RK-06-2007-25, př. 1
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiálu RK-06-2007-25, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje, aby byla Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Táborská 1813, 393 01 Pelhřimov, IČ: 00425885 poskytnuta dotace ve výši 40 000 Kč na krytí nákladů související s účastí výše zmíněného spolku na Evropské soutěži první pomoci.
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska odboru sociálních věcí a zdravotnictví a P. Hájka, náměstka hejtmana kraje Vysočina, viz materiál RK-06-2007-25, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy, uvedené v hlavní knize schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 v části Z2 hlavní knihy rozpočtu - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2007 je 375 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout dotaci ve výši 40 000 Kč Oblastnímu spolku Českého červeného kříže, Táborská 1813, 393 01 Pelhřimov, IČ: 00425885, na krytí nákladů souvisejících s účastí na Evropské soutěži první pomoci 2007;
schvaluje
provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (v části Z2 hlavní knihy rozpočtu - Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem v roce 2007), snížení rezervy, § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 40 tis. Kč a povýšení § 3419 Ostatní tělovýchovná činnost o částku 40 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících s účastí na Evropské soutěži první pomoci 2007 dle materiálu RK-06-2007-25, př. 1
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 31. 3. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz