Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-24

RK-06-2007-24.doc  RK-06-2007-24pr1.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-06-2007-24
NázevFinancování projektu "EU - jak ji vidíme MY"
Zpracoval K. Sotonová
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuParlament dětí a mládeže Vysočina (jehož koordinátorem je občanské sdružení Hodina H, místopředsedou Parlamentu Lukášem Salusem) a Eurocentrum Jihlava (zastoupeno vedoucí Ing. Lucií Rychlou) podaly žádost o financování projektu s názvem "EU - jak ji vidíme MY". Partnerem projektu a v případě schválení žádosti příjemcem dotace je Střední škola obchodu a služeb Jihlava.
Jde o soutěž s tématikou Evropské unie pro žáky a studenty 3. ročníků středních škol a učilišť v kraji Vysočina. Plánovanou cenou pro výherce by mohl být zájezd do Bruselu financovaný krajem Vysočina. Cílem projektu je seznámit studenty a žáky maturitních oborů středních škol s principy a fungováním EU a jeho řídícího orgánu - Evropského parlamentu. Pomoci jim v jejich vlastní orientaci a utvoření svého názoru. Projekt by měl doplnit informace, které studenti a žáci získávají ve školách a z médií o osobní poznatky přímo ze sídel EU a vytvořit tak ucelenější obraz o činnosti a fungování nejvyšších orgánů EU. Předpokládáme, že informace zprostředkované "svými vrstevníky" pomohou zvýšit zájem studentů a žáků o EU. Projekt je tříkolový, první dvě kola proběhnou v režii organizátorů. Záštitu nad projektem převzal PaedDr. Ivo Strejček - poslanec Evropského parlamentu.
Podrobný popis projektu a variantní rozpočet jsou uvedené v materiálu RK-06-2007-24, př. 1.
Návrh řešení Předkladatelka materiálu doporučuje schválit příspěvek kraje na uvedený projekt v jedné ze tří navrhovaných variant. Příspěvek bude poskytnut z kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.
StanoviskaOdbor sekretariátu hejtmana podporuje aktivity, které vedou ke zvyšování povědomí mladých občanů kraje Vysočina o orgánech Evropské unie a jejich činnostech.

Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 30. 1. 2007 je 28 063 tis. Kč.
Návrh usneseníVarianta A
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava, IČ 00836591 ve výši 60 576 Kč na financování projektu "EU - jak ji vidíme MY";

schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 60 576 Kč určenou pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na financování projektu "EU - jak ji vidíme MY" při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 60 576 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Střední školy obchodu a služeb Jihlava o částku 60 576 Kč na financování projektu "EU - jak ji vidíme MY".

Varianta B
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava, IČ 00836591 ve výši 115 296 Kč na financování projektu "EU - jak ji vidíme MY";
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 115 296 Kč určenou pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na financování projektu "EU - jak ji vidíme MY" při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 115 296 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Střední školy obchodu a služeb Jihlava o částku 115 296 Kč na financování projektu "EU - jak ji vidíme MY".

Varianta C
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava, IČ 00836591 ve výši 87 796 Kč na financování projektu "EU - jak ji vidíme MY";
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení výdajů rozpočtu kraje kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 87 796 Kč určenou pro Střední školu obchodu a služeb Jihlava na financování projektu "EU - jak ji vidíme MY" při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 87 796 Kč;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz Střední školy obchodu a služeb Jihlava o částku 87 796 Kč na financování projektu "EU - jak ji vidíme MY".
Odpovědnost OŠMS, EO, OSH
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz