Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-22

RK-06-2007-22.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-06-2007-22
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku ve ŠS Humpolec, příspěvkové organizaci
Zpracoval H. Moravcová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv
a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením 0205/03/2005/ZK dne 17. 5. 2005 a Metodickým pokynem Rady kraje Vysočina, kterým
se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podal Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 (dále ŠS Humpolec) návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 17. 1. 2007 rozhodl písemně ředitel ŠS Humpolec o přebytečném a nepotřebném hmotném majetku:
* Vysokozdvižný vozík DESTA 3222TM, inv. č. 680207, rok pořízení 1985, pořizovací cena
151 497,- Kč, zůstatková cena 0,- Kč.
Stroj je v důsledku poruchy odstavem z provozu. Celkově je velice opotřeben dlouhodobým užíváním a jeho údržba je stále nákladnější. Stroj má prasklý rám, opotřebené hydraulické rozvody a poškozenou převodovku. Nelze ho nadále využívat vzhledem k jeho stáří, poruchovosti a i s ohledem na potřebný rozsah výkonu stroje ve výrobě.
Uváděný majetek byl nabídnut na www stránkách kraje Vysočina od 17. 1. 2007
po dobu 14 dnů. O majetek neprojevila zájem žádná příspěvková organizace kraje. ŠS Humpolec navrhuje prodej tohoto majetku s vybráním zájemce s nejvyšší nabídkou.
Návrh řešení Navrhuje se, aby rada kraje vyslovila souhlas s vyřazením vysokozdvižného vozíku DESTA 3222TM, inv. č. 680207 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkou.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s vyřazením vysokozdvižného vozíku DESTA 3222TM, inv. č. 680207 z majetku kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší nabídkou dle návrhu Školního statku, Humpolec, Dusilov 384.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel Školního statku, Humpolec, Dusilov 384
Termín duben 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz