Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-06-2007-19

RK-06-2007-19.doc  RK-06-2007-19pr1.doc  RK-06-2007-19pr2.doc  RK-06-2007-19pr3.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-06-2007-19
NázevNávrh na jmenování komise pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol
Zpracoval D. Hřebenová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuDne 29. 6. 2005 byly schváleny Zastupitelstvem kraje Vysočina Zásady pro poskytování systémové dotace na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol (dále jen "Zásady"), materiál RK-06-2007-19, př. 2.
Podle čl. 5 těchto Zásad Rada kraje jmenuje pro příslušný kalendářní rok hodnotící komisi (dále jen "komise") ve složení předseda, dva členové a tajemník komise. Do komise nominují po jednom zástupci Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost kraje Vysočina a oblastní umělecká rada. Zbývajícího člena a tajemníka navrhne vedoucí OŠMS z pracovníků OŠMS.
Za Výbor pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost kraje Vysočina byl do komise nominován Mgr. Petr Kesl, předseda Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva kraje Vysočina (Usnesení č. 006/01/2007/VVVZ).
Za oblastní uměleckou radu byl nominován Josef Jirků, člen Oblastní umělecké rady ZUŠ kraje Vysočina, ředitel ZUŠ Humpolec. Jako jeho náhradník je jmenován Mgr. Antonín Veselý, předseda Oblastní umělecké rady ZUŠ kraje Vysočina, zástupce ředitelky ZUŠ Jihlava (RK-06-2007-19, př. 3).
Jako předsedkyni komise navrhuje vedoucí OŠMS Mgr. Dagmar Hřebenovou.
Návrh řešení OŠMS navrhuje Radě kraje Vysočina jmenovat komisi pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol ve složení podle materiálu RK-06-2007-19, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
jmenuje
komisi pro posouzení žádostí a schvalování dotací na pořizování a opravy učebních pomůcek základních uměleckých škol ve složení podle materiálu RK-06-2007-19, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz