Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-30

RK-05-2007-30.doc  RK-05-2007-30pr1.doc  RK-05-2007-30pr2.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-05-2007-30
NázevProfil kraje Vysočina - leden 2007
Zpracoval V. Novák
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina (dále jen "ZK") vzalo v červenci 2006 na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina (dále jen "aktualizace profilu"). Dále ZK uložilo Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen "ORR") předložit další aktualizaci profilu na prvním zasedání ZK v roce 2007 (Usnesení č. 0352/06/2006/ZK: "Zastupitelstvo kraje bere na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu ZK-06-2006-18, př. 1, a ukládá odboru regionálního rozvoje předložit další aktualizaci Profilu kraje Vysočina na prvním zasedání zastupitelstva kraje v roce 2007."). V listopadu 2006 kontaktoval ORR zástupce všech odborů, jichž se aktualizace profilu týká. S dotčenými odbory ORR spolupracoval na aktualizaci Profilu kraje Vysočina, který tvoří přílohu č. 1 materiálu. Stručný přehled změn oproti verzi Profilu kraje Vysočina z června 2006 je obsahem přílohy č.2.
Návrh řešení Navrhuje se, aby byla ZK předložena další aktualizace profilu v říjnu 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina předložení další aktualizace Profilu kraje Vysočina na zasedání zastupitelstva kraje v říjnu 2007;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktualizaci Profilu kraje Vysočina dle materiálu
RK-05-2007-30, př. 1.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 10. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz