Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-56

RK-05-2007-56.doc  RK-05-2007-56pr1.doc  RK-05-2007-56pr2.doc  RK-05-2007-56pr3.doc
Číslo materiálu56
Číslo jednacíRK-05-2007-56
NázevZměna ve zřizovacích listinách příspěvkových organizací
Zpracoval Z. Škrdlová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuPříspěvková organizace s názvem Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1 požádala o rozšíření vymezení doplňkové činnosti o "Hostinskou činnost" z důvodu poskytování stravování zaměstnancům Základní školy Nová Ves u Chotěboře, okres Havlíčkův Brod. Dle sdělení ředitelky dětského domova z doplňkové činnosti nebude plynout žádný zisk.
Příspěvková organizace s názvem Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě požádala o rozšíření vymezení doplňkové činnosti o "Pronájem a půjčování věcí movitých" z důvodu žádostí ze strany partnerů nebo jiných organizací o zapůjčení věcí movitých, např. didaktické techniky, pro zajištění školení svých zaměstnanců nebo poskytování vzdělávacích služeb pro veřejnost. Předpokládané výnosy z doplňkové činnosti budou činit 7 000,- Kč ročně a přinesou roční zisk cca 1 500,- Kč. Tyto finanční prostředky budou využity pro finanční krytí hlavní činnosti.
Příspěvková organizace Střední škola stavební Třebíč (dále jen "SŠ") požádala o rozšíření vymezení doplňkové činnosti o "Výrobu potravinářských výrobků" a "Specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím". Rozšířením doplňkových činností by SŠ ráda zajistila provoz bufetu v prostorách školy, spolu s výrobou potravinářských výrobků (různých druhů baget, chlebíčků apod.) a zároveň jejich prodej. Tato činnost bude směřována pro poskytování svačin žákům a zaměstnancům SŠ. Výrobu bude zajišťovat na částečný úvazek pracovnice školní jídelny SŠ. Předpokládané roční tržby z provozu bufetu budou činit min. 300 000,- Kč a ročně přinesou zisk cca 15 000,- Kč. Předpokládané roční tržby z výroby potravinářských výrobků budou činit min. 150 000,- Kč a přinesou roční zisk cca 10 000,- Kč. Tyto finanční prostředky budou využity pro finanční krytí hlavní činnosti.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje předložit zastupitelstvu kraje k projednání návrh Dodatku č. 3 Zřizovací listiny Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1, návrh Dodatku č. 4 Zřizovací listiny Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě a návrh Dodatku č. 10 Zřizovací listiny Střední školy stavební Třebíč. Dodatky mění texty příloh č. 3 Vymezení doplňkové činnosti, kterou je oprávněna provozovat příspěvková organizace.
StanoviskaStanoviska * nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
– Dodatek č. 3 Zřizovací listiny Dětského domova, Nová Ves u Chotěboře 1 dle materiálu RK-05-2007-56, př. 1;
– Dodatek č. 4 Zřizovací listiny Gymnázia Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě dle materiálu RK-05-2007-56, př. 2;
– Dodatek č. 10 Zřizovací listiny Střední školy stavební Třebíč dle materiálu RK-05-2007-56, př. 3.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 2007- 2- 28
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz