Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-52

RK-05-2007-52.doc  RK-05-2007-52pr1.doc  RK-05-2007-52pr2.doc  RK-05-2007-52pr3.doc  RK-05-2007-52pr4.doc
Číslo materiálu52
Číslo jednacíRK-05-2007-52
NázevZměna pravidel Rady kraje Vysočina
Zpracoval P. Panovec, E. Herzánová, V. Prokop, P. Zábranská, K. Sotonová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuOdbor školství, mládeže a sportu připravuje materiály pro radu kraje a zastupitelstvo kraje na přidělování dotací na základě schválených pravidel rady kraje pro přidělování příspěvků:
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů (schválena Radou kraje Vysočina dne 10. 1. 2006 usnesením č. 0042/01/2006/RK)
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách (schválena Radou kraje Vysočina dne 5. 12. 2006 usnesením 1750/36/2006/RK)
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách (schválena Radou kraje Vysočina dne 5. 12. 2006 usnesením č. 1749/36/2006/RK)
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež (schválena Radou kraje Vysočina dne 9. 1. 2007 usnesením č. 0016/02/2007/RK)
V souvislosti se změnami týkajícími se veřejné podpory de minimis a s ujednocením terminologie (finanční příspěvek vs. dotace) je třeba změnit všechna stávající pravidla.
Návrh řešení Do aktualizovaného znění pravidel byly zapracovány nové podmínky týkající se veřejné podpory de minimis. Termín "finanční příspěvek" byl zaměněn za termín "dotace". Návrhy nových znění pravidel jsou součástí příloh. Schválením nových pravidel se zároveň ruší původní pravidla.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na dofinancování evropských projektů dle materiálu RK-05-2007-52, př. 1;
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na účast na mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-05-2007-52, př. 2;
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách dle materiálu RK-05-2007-52, př. 3;
* Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování dotací na pořádání krajských a vyšších kol postupových soutěží a přehlídek pro děti a mládež dle materiálu RK-05-2007-52, př. 4.
Odpovědnost OŠMS
Termín 30. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz