Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-50

RK-05-2007-50.doc  RK-05-2007-50pr1.doc  RK-05-2007-50pr2.doc  RK-05-2007-50pr3.doc
Číslo materiálu50
Číslo jednacíRK-05-2007-50
NázevGrantové schéma kraje pro opatření 3.3 OP RLZ - dodatky ke smlouvám
Zpracoval J. Zikánová, K. Ubr
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuGestor grantového schématu (oddělení koncepce vzdělávání) obdržel žádost od příjemce podpory Národní observatoř venkova, o.p.s. o změnu projektu reg. č. CZ.04.3.03/3.3.10.2/0007 realizovaného v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (usnesení o podpoření projektu je v materiálu RK-05-2007-50, př. 3). Změna se týká přesunu finančních prostředků mezi partnery projektu - jeden partner od realizace projektu odstoupil a jeho úkoly převezme jiný partner a příjemce podpory. Gestor grantového schématu s navrhovanými změnami souhlasí.

Gestor grantového schématu obdržel žádost od příjemce podpory Golf Club Svratka 1932 o změnu projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0012 realizovaného v rámci grantového schématu Rozvoj kapacit dalšího profesního vzdělávání (usnesení o podpoření projektu je v materiálu RK-05-2007-50, př. 3). Změna se týká přesunu finančních prostředků z partnera na příjemce podpory, a to z důvodu zjednodušení administrace projektu. Gestor grantového schématu s navrhovanou změnou souhlasí.

Vzhledem k tomu, že se v obou případech jedná o podstatnou změnu projektu, je potřebné uzavřít s příjemci podpory dodatky ke smlouvám.
Návrh řešení OŠMS navrhuje radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.2/0007 a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0012.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje schválit:
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.2/0007 dle materiálu RK-05-2007-50, př. 1;
- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí podpory na realizaci projektu reg. č. CZ.04.1.03/3.3.10.3/0012 dle materiálu RK-05-2007-50, př. 2.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 31. 3. 2007 uzavřít dodatky s příjemci podpory
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz