Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-19

RK-05-2007-19.doc  RK-05-2007-19pr1.doc  RK-05-2007-19pr2.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-05-2007-19
NázevNávrh na stanovení platu ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuDnem 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. V souvislosti s jeho účinností dochází ke změně ve stanovení jedné z povinných složek platu vedoucího zaměstnance - statutárního orgánu (ředitele příspěvkové organizace), a to příplatku za vedení. Usnesením rady kraje č. 1769/36/2006/RK ze dne 5. 12. 2006 bylo rozhodnuto o procentuální výši příplatku za vedení u jednotlivých ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina.
S účinností od 1. 1. 2007 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, a v souvislosti s tím se mění výše platových tarifů ředitelů příspěvkových organizací kraje Vysočina.
Z uvedených důvodů a v souladu s usnesením rady kraje musí být ředitelům nově stanoven plat dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nově stanovit plat ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace s účinností od 1. 1. 2007 dle materiálu
RK-05-2007-19, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, plat ředitele Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace kraje Vysočina s účinností
od 1. 1. 2007 dle materiálu RK-05-2007-19, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz