Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-18

RK-05-2007-18.doc  RK-05-2007-18pr1.doc
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-05-2007-18
NázevPostup do vyššího platového stupně
Zpracoval I. Ševecová
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuPostup do vyššího platového stupně od 1. 8. 2006 ředitele Správy a údržby silnic Jihlava pana Ing. Milana Plašila.
Na základě kontroly osobních dokladů v souvislosti s reorganizací správ a údržeb silnic k 1. 1. 2007 bylo zjištěno, že dne 1. 8. 2006 dosáhl pan ředitel Ing. Milan Plašil 23 let započitatelné praxe pro stanovení 10. platového stupně ve 12. platové třídě.
Návrh řešení Na základě kontroly osobních dokladů navrhuje odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu kraje Vysočina řešit vzniklou situaci dodatečným přeřazením ředitele Ing. Milana Plašila do vyššího platového stupně v rámci přiznané platové třídy. S přihlédnutím k vykonávané práci, dosažené kvalifikaci a době odborné praxe započtené dle údajů uvedených v osobním dotazníku v souladu s § 5 nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění novely 537/2005, náležel jmenovanému řediteli tarifní plat, který odpovídá do 12. platové třídy a 10. platového stupně. Dle § 4 citovaného vládního nařízení náleží postup do vyššího platového stupně s účinností od 1. 8. 2006 dle materiálu RK-05-2007-18, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
doplatek řediteli, Ing. Milanu Plašilovi, od 1. 8. 2006 do 31. 12. 2006 dle materiálu
RK-05-2007-18, př. 1.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz