Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-15

RK-05-2007-15.doc
Číslo materiálu15
Číslo jednacíRK-05-2007-15
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zajišťuje dodavatele na veřejnou zakázku "Dodávka kamenné drtě pro údržbu"" pro provozy Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou. Zajištění těchto dodavatelů je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka na "Dodávku kamenné drtě pro údržbu" je vypsána dle § 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení.
Návrh řešení Výzva na "Dodávku kamenné drtě pro údržbu" dle § 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení byla provedena Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato výzva je v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzva na "Dodávku kamenné drtě pro údržbu" byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 23. 1. 2007. Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:

"Dodávku kamenné drtě pro údržbu", která se uskuteční dne 21. 3. 2007 od 8:15 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
pana (paní) *.....................a zástupce politického klubu *............ a Ing.Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a pana (paní) *.................... zástupce politického klubu *........................ a Ing. Miroslava Olšana, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávku kamenné drtě pro údržbu", která se uskuteční dne 21. 3. 2007.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 7. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz