Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-05-2007-07

RK-05-2007-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-05-2007-07
NázevZměny názvů akcí v příloze M1 rozpočtu kraje
Zpracoval J. Lukáš
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuSchválený rozpočet kraje Vysočina pro rok 2007 obsahuje v kapitole Nemovitý majetek, položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství s celkovou rozpočtovanou částkou 102 mil. Kč. Rozpis položky do jednotlivých akcí je proveden v příloze M1 rozpočtu. Příloha M1 obsahuje duplicitně akci "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava rozvodů vody". Jedná se chybu vzniklou při přepisování jednotlivých položek přílohy M1. Jedna z akcí má mít správný název "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava střechy a hydroizolací". Jedná se o potřebu provést opravu hydroizolací u budovy tělocvičny (jako odstranění příčiny vzdouvání parketové podlahy), části střechy u hlavní budovy školy a střechy budovy jídelny s kuchyní a spojovacích koridorů (zatékání). Všechny budovy jsou vzájemně propojeny a nacházejí se v areálu školy v Humpolci.
Při zpracovávání předprojektové a projektové přípravy akce "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava rozvodů vody", bylo zjištěno, že stav sociálního zařízení je v daleko horším stavu než se při plánování akce předpokládáno a proto potřebné prováděné práce budou mít charakter rekonstrukce - investice. K celé akci je potřebné přistoupit komplexnějším způsobem a akci připravit i ve vazbě na požární vodu a další souvislosti. V letošním roce bude zajištěna prováděcí projektová dokumentace včetně vydání stavebního povolení na akci.
Návrh řešení OM navrhuje změnit název akce "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava rozvodů vody " na nový název "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava střechy a hydroizolací". Touto změnou bude zajištěna oprava názvu.
Dále OM navrhuje změnit název akce "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava rozvodů vody" na nový název "ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce sociálního zařízení". Touto změnou bude zajištěn název akce tak, aby odpovídal investičnímu charakteru akce.
Uvedenými návrhy nedochází ke změně výše položky Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majatek.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu názvu akcí uvedených v příloze M1 rozpočtu, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy ve školství na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007:
* z "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava rozvodů vody" uvedenou na řádku 39 přílohy M1 na nový název "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava střechy a hydroizolací";
* z "ČZA v Humpolci, střední škola - oprava rozvodů vody" uvedenou na řádku 47 přílohy M1 na nový název "ČZA v Humpolci, střední škola - rekonstrukce sociálního zařízení".
Odpovědnost odbor ekonomický, odbor majetkový
Termín leden 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz