Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-37

RK-04-2007-37.doc  RK-04-2007-37pr1.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-04-2007-37
NázevPlán činnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2007
Zpracoval I. Mahelová
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Rady kraje Vysočina č. 3/2005, konaného dne 11. 1. 2005 byla na základě § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, dle odst. 1, zřízena mj. i Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina schvaluje plán činnosti komise rada kraje.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje schválit Plán činnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-04-2007-37, př. 1.
StanoviskaKomise cestovního ruchu a vnějších vztahů na svém zasedání č. 4/2006, konaného dne 15. 12. 2006 projednala předložený návrh Plánu činnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2007.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise cestovního ruchu a vnějších vztahů Rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-04-2007-37, př. 1.
Odpovědnost M. Černá, předsedkyně komise
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz