Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-27

RK-04-2007-27.doc  RK-04-2007-27pr1.doc  RK-04-2007-27pr2.tif
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-04-2007-27
NázevOrganizační řád - dodatek č. 4 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
Zpracoval J. Koten
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuV příspěvkových organizacích kraje Vysočina se vnitřní uspořádání řídí organizačním řádem, který na základě zřizovací listiny vydává zřizovatel na návrh ředitele. Organizační řád musí být trvale použitelným vnitroorganizačním předpisem a proto dle aktuálních potřeb nemocnice prochází neustálým vývojem.

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace (dále jen nemocnice), požádala o předložení návrhu Organizačního řádu - dodatku č. 4 (dále jen dodatek) k projednání v radě kraje. Ve své žádosti nemocnice vychází z písemného rozkladu MPSV ČR, který obdržela prostřednictvím MZ ČR. Dle tohoto výkladu příslušnou úpravou organizačního řádu bude řešena problematika jmenování a odvolání vedoucích zaměstnanců organizačních jednotek nemocnice ve smyslu §§ 33, 73 a 364 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Návrh úprav organizačního řádu je uveden v materiálu RK-04-2007-27, př. 1 Organizační řád - dodatek č. 4 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.
Návrh řešení Navrhujeme radě kraje využít písemného stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a vydat Organizační řád -Dodatek č. 4 dle materiálu RK-04-2007-27, př. 1.
StanoviskaStanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí ČR přikládáme v materiálu RK-04-2007-27, př. 2.
Návrh usneseníRada kraje
vydává
Organizační řád - dodatek č. 4 Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-04-2007-27, př. 1.
Odpovědnost Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 1. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz