Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-04-2007-22

RK-04-2007-22.doc  RK-04-2007-22pr1.doc
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-04-2007-22
NázevSpolupráce mezi krajem Vysočina a obcemi s rozšířenou působností při zajišťování administrace Programu obnovy venkova Vysočiny
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuV letech 2004 a 2005 zajišťoval kraj Vysočina ve spolupráce s obcemi s rozšířenou působností nezbytnou administrativu Programu obnovy venkova Vysočiny (dále jen "POVV"). Tato spolupráce probíhala na základě uzavřené "Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi krajem Vysočina a obcí s rozšířenou působností o zajišťování Programu obnovy venkova kraje Vysočina". Součástí této smlouvy byl "Metodický pokyn pro organizační zajištění a finanční kontroly akcí a projektů dotovaných v rámci POV v kraji Vysočina", který stanovil formy spolupráce kraje a obce s rozšířenou působností. Platnost smlouvy z roku 2005 prodloužená pro rok 2006 dodatkem č. 1 vyprší 28. 2. 2007. Vzhledem k tomu, že i v letošním roce je záměrem kraje, na základě schválených Zásad POVV pro rok 2007, dále pokračovat v této spolupráci je navrhováno opětovné uzavření smluv s obcemi s rozšířenou působností.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje, aby byla vzájemná součinnost mezi obcemi s rozšířenou působností a krajem za účelem zajištění realizace POVV řešena formou mandátní smlouvy (příloha č. 1). Součástí této smlouvy je opět "Metodický pokyn pro organizační zajištění a finanční kontroly projektů dotovaných v rámci POVV". Činnosti, které by měly dle metodického pokynu vykonávat obce s rozšířenou působní jsou shodné s činnostmi, které zabezpečovaly i v předchozích letech. Smluvní odměna činila v loňském roce 535,- Kč za jednu přijatou žádost. Pro letošní rok navrhujeme tuto částku povýšit přibližně o roční výši inflace na 550,- Kč za jednu přijatou žádost. Pro rok 2006 bylo celkem vybráno 571 žádostí, čemuž odpovídala částka 305.485,- Kč. Tato částka by byla poskytnuta z kapitoly odboru regionálního rozvoje určeného pro POVV. Pro letošní rok bude sběr žádostí ukončen k 31. 1. 2007.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mandátní smlouvy s obcemi s rozšířenou působností (Chotěboř, Pacov, Nové Město na Moravě, Jihlava, Pelhřimov, Telč, Třebíč, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem, Velké Meziříčí a Humpolec) dle vzoru, který je obsahem materiálu RK-04-2007-22, př. 1.
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina
Termín 28. 2. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz