Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-49

RK-03-2007-49.doc  RK-03-2007-49pr1.pdf  RK-03-2007-49pr6.tif
Číslo materiálu49
Číslo jednacíRK-03-2007-49
NázevVyhodnocení soutěže o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina"
Zpracoval Z. Čech
Předkládá M. Černá
Počet příloh
Popis problémuNa jednání zastupitelstva kraje č. 8 byla usnesením č 0483/08/2006/ZK vyhlášena soutěž o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina". Dle výše zmíněného usnesení také rada kraje jmenovala hodnotící komisi pro posouzení soutěžních návrhů.
Soutěžní podmínky dle výše uvedeného usnesení zastupitelstva kraje jsou obsahem mat. RK-03-2007-49, př. 6
Návrh řešení Hodnocení dodaných návrhů do soutěže o návrh značky (logotypu) "Zdravý kraj Vysočina" proběhlo dne 12. 1. 2007. Hodnotící komise na tomto jednání stanovila pět vybraných návrhů, a to v pořadí dle předložených příloh materiálu (mat. RK-03-2007-49, př. 1 je nejlepší návrh, mat. RK-03-2007-49, př. 2 je druhý nejlepší návrh...)
Z jednání hodnotící komise byl vyhotoven zápis, který bude předložen na jednání rady kraje, jako mat. RK-03-2007-49, př. 7
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o vítězném návrhu "Soutěže o návrh značky (logotypu) Zdravý kraj Vysočina", kterým je návrh dle materiálu RK-03-2007-49, př. 1, nebo RK-03-2007-49, př. 2, nebo RK-03-2007-49, př. 3, nebo RK-03-2007-49, př. 4, nebo RK-03-2007-49, př. 5.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 16. 1 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz