Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-21

RK-02-2007-21.doc  RK-02-2007-21pr1.doc  RK-02-2007-21pr2.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-02-2007-21
NázevStanovení platů ředitelů sociálních a zdravotnických zařízení kraje Vysočina
Zpracoval R. Hošek
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuDnem 1. ledna 2007 nabyl účinnosti zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Tímto dnem došlo k zásadní změně ve stanovení jedné z povinných složek platu vedoucích zaměstnanců (i ředitelů příspěvkových organizací), a to příplatku za vedení. Usnesením č. 1769/36/2006 ze dne 5. 12. 2006 rada kraje rozhodla o procentuální výši příplatku za vedení u jednotlivých ředitelů příspěvkových organizací.
Zároveň s účinností od 1. ledna 2007 vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. V souvislosti s tím se mimo jiné mění i platové tarify ředitelů příspěvkových organizací kraje Vysočina.
Z tohoto důvodu a v souladu s výše uvedeným usnesením Rady kraje Vysočina musí být ředitelům nově stanoven plat dle ustanovení § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Ředitelka Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, paní Zdeňka Cimbálníková, dosáhne v únoru délky započitatelné praxe, která je stanovena v nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, jako podmínka pro postup do vyššího platového stupně.
Návrh řešení Odbor sociálních věcí a zdravotnictví navrhuje radě kraje promítnout změnu právní úpravy do platů ředitelů a stanovit nově plat ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb a zdravotnictví, dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Zároveň navrhuje stanovit plat ředitelce Domova pro seniory Mitrov, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 2 tohoto materiálu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku sociálních služeb a zdravotnictví dle materiálu RK-02-2007-21, př. 1 a RK-02-2007-21, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz