Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-41

RK-03-2007-41.doc  RK-03-2007-41pr1.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-03-2007-41
NázevPlán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2007
Zpracoval J. Kučera
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuNa zasedání Rady kraje Vysočina č. 3/2005, konaného dne 11. 1. 2005 byla na základě § 80 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění, dle odst. 1, zřízena mj. i Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina.

Dle čl. 2 odst. 1 Jednacího řádu komisí Rady kraje Vysočina schvaluje plán činnosti komise rada kraje.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje schválit Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-03-2007-41, př. 1.
StanoviskaNa zasedání Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina č. 1/2007, konaného dne 8. 1. 2007, bylo přijato usnesení 01/01/2007/Ksvč, kterým komise schválila Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2007.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady kraje Vysočina na rok 2007 dle materiálu RK-03-2007-41, př. 1.
Odpovědnost J. Kučera, předseda komise
Termín 31. 12. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz