Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-26

RK-03-2007-26.doc  RK-03-2007-26pr12.doc  RK-03-2007-26pr3.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-03-2007-26
NázevNávrh na vyřazení uchazeče z konkursního řízení
Zpracoval M. Vašíčková
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKonkursní komise sestavená pro konkursní řízení na místo ředitele (ředitelky) Dětského domova, Senožaty 199 na svém jednání dne 27. 10. 2006 posuzovala mimo jiné, zda přihlášení uchazeči splňují předpoklady pro výkon dané funkce stanovené zvláštním právním předpisem (zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v účinném znění). Konkursní komise se usnesla dle materiálu RK-03-2007-26, př. 1, že jedna uchazečka nesplňuje předpoklady stanovené výše uvedeným právním předpisem.
Odbor školství, mládeže a sportu požádal též o stanovisko k odborné způsobilosti uchazečky legislativní a právní odbor MŠMT dle materiálu RK-03-2007-26, př.3.
Návrh řešení V souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, konkursní komise mimo jiné navrhne zřizovateli vyřazení uchazečů, kteří nesplňují podmínky stanovené v § 3 písmeno b) nebo d) vyhlášky č. 54/2005 Sb. Vzhledem k tomu, že uchazečka dle materiálu RK-03-2007-26, př. 2 nevyhověla požadavkům stanoveným zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, v účinném znění, navrhuje konkursní komise její vyřazení z konkursního řízení na místo ředitele (ředitelky) Dětského domova, Senožaty 199.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o vyřazení uchazečky dle materiálu RK-03-2007-26, př. 2 z konkursního řízení na místo ředitele (ředitelky) Dětského domova, Senožaty 199.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz