Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-24

RK-03-2007-24.doc  RK-03-2007-24pr1.tif  RK-03-2007-24pr2.tif
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-03-2007-24
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - podpora pořádání sportovních mistrovství
Zpracoval V. Prokop
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 09/2005 ze dne 12. 12. 2006 usnesením č. 0545/09/2005/ZK rozpočet kraje na rok 2007. V kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora volnočasových aktivit, soutěží, mezinárodní spolupráce a sportu - Podpora sportu (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost) - je vyčleněna částka 500 000 Kč na "Podporu organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina".
Rada kraje schválila dne 5. 12. 2006 usnesením č. 1749/36/2006/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady kraje Vysočina č. 9/06 požádali 2 organizátoři mistrovství o finanční podporu v celkové výši 70 000,- Kč.
Návrh řešení Oddělení mládeže a sportu OŠMS předkládá radě kraje v přílohách materiálu RK-03-2007-24 žádosti o poskytnutí příspěvku na pořádání sportovního mistrovství.
Žadatel Montana TK Brno (žádost PSM 01/07 - materiál RK-03-2007-24, př.1) podal žádost na pořádání "MR horolezců, Horolezecká 24 hodinovka na kolech a na lyžích". Žadatel splnil formální podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádáním mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, žádost se však vztahuje na sportovní disciplínu, která není hlavní náplní horolezeckého svazu a vztahuje se na sportovní odvětví, která mají vyhlašovaná mistrovství příslušným sportovním svazem, proto navrhujeme tuto žádost nepodpořit.
Žadatel TJ Blesk Jihlava (žádost PSM 02/07 - materiál RK-03-2007-24,př.2), pořadatel "Mistrovství ČR street dance 2007 "Street Dance Battle"" splnil podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádáním mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách. Žádost nebyla podána v předepsaném termínu 2 měsíce před konáním mistrovství, zároveň však byl předložen doklad o pozdním přidělení termínu soutěže, což je Pravidly Rady kraje Vysočina č. 9/06 umožněno, proto navrhujeme tuto žádost podpořit v požadované výši 50 000,- Kč.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. V rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost na "Podporu organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina" schválena částka 500 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* neposkytnout příspěvek pro Montana TK Brno, Kounicova 20, 602 00 Brno, IČ 44993889 v celkové výši 20 000,- Kč dle materiálu RK-03-2007-24, př. 1;
* poskytnout příspěvek z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost pro TJ Blesk Jihlava, Znojemská 31, 586 01 Jihlava, IČ 46259813 v celkové výši 50 000,- Kč na podporu organizování sportovního mistrovství dle materiálu RK-03-2007-24, př. 2.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 28. 2. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz