Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-09

RK-03-2007-09.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-03-2007-09
NázevZměna názvu akce v příloze M2 rozpočtu kraje
Zpracoval H. Javůrková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuSchválený rozpočet kraje Vysočina pro rok 2007 obsahuje v kapitole Nemovitý majetek, položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích v celkové výši 35 mil. Kč. Tato položka je rozepsána v příloze M2 rozpočtu do jednotlivých akcí. Jednou z těchto akcí je "Psychocentrum Jihlava - oprava elektroinstalace". Po vypracování projektové dokumentace na tuto akci v závěru roku 2006 bylo zjištěno, že prováděné práce mají charakter rekonstrukce - investice.
Návrh řešení OM navrhuje schválit změnu názvu akce tak, aby byl soulad názvu s investičním charakterem akce. Změnou názvu nedojde ke změně celkové výše položky rozpočtu kraje. Nový název bude znít "Psychocentrum Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace".
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
změnu názvu akce uvedené v příloze M2 rozpočtu, rozepisující položku Technická zhodnocení a vyjmenované opravy v sociálních a zdravotnických organizacích na kapitole Nemovitý majetek rozpočtu kraje Vysočina na rok 2007 z "Psychocentrum Jihlava - oprava elektroinstalace" na "Psychocentrum Jihlava - rekonstrukce elektroinstalace"
Odpovědnost odbor ekonomický, odbor majetkový
Termín leden 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz