Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-03-2007-05

RK-03-2007-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-03-2007-05
NázevSouhlas se stavbou chodníku a darování pozemků v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř
Zpracoval Z. Maštera
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o souhlas s výstavbou chodníku u silnice III/34529 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř.
Kraj Vysočina je mimo jiné vlastníkem pozemku par. č. PK 4582/2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, který vlastní na základě zákona 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a který je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na LV 123 pro uvedené k. ú. a obec.
Město Chotěboř hodlá vybudovat chodník, který bude zasahovat do tohoto pozemku a z tohoto důvodu se obrátilo na kraj se žádostí o souhlas s provedením této stavby. Město Chotěboř počítá s tím, že po dostavění chodníku nechá na své náklady zaměřit stavbu geometrickým plánem a převezme zastavěnou část uvedeného pozemku do svého vlastnictví.
Návrh řešení Protože stavba má řešit dopravní situaci u frekventované silnice a SÚS Havlíčkův Brod neměla proti této stavbě námitek, doporučuje odbor majetkový vyslovit souhlas se stavbou chodníku na pozemku par. č. PK 4582/2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř. Pro sjednocení vlastníka stavby a pozemků, na kterém bude chodník postaven doporučuje odbor majetkový provést po jeho dostavění majetkoprávní vypořádání zastavěné části uvedeného pozemku.
Návrh usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou chodníku na par. č. PK 4582/2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř, rozhodnout zveřejnit záměr darování chodníkem zastavěné části tohoto pozemku do vlastnictví města Chotěboř a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat chodníkem zastavěnou část uvedeného pozemku, oddělenou geometrickým plánem, vyhotoveným na náklady města Chotěboř z vlastnictví Vysočiny do vlastnictví města Chotěboř.
StanoviskaSouhlas Správy a údržby silnic Havlíčkův Brod ze dne 16. 10. 2006.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou chodníku na pozemku par. č. PK 4582/2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř;
rozhoduje
zveřejnit záměr darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. PK 4582/2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat chodníkem zastavěnou část pozemku par. č. PK 4582/2 v k. ú. Příjemky a obci Chotěboř z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 2008
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz