Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-28

RK-02-2007-28.doc  RK-02-2007-28pr1.doc  RK-02-2007-28pr2.doc  RK-02-2007-28pr3.xls
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-02-2007-28
NázevZáměr uspořádání konference "Kraje a péče o kulturní dědictví" v Jihlavě pod záštitou kraje Vysočina
Zpracoval M. Matějková
Předkládá M. Matějková
Počet příloh
Popis problémuKomise pro kulturu a památkovou péči Rady Asociace krajů (dále jen KKPP RAK), jejíž předsedkyní je Martina Matějková, radní kraje Vysočina pro oblast školství a kultury, projednala v listopadu 2006 záměr zorganizovat konferenci "Kraje a péče o kulturní dědictví". Popis akce a výstupy jsou uvedeny v materiálu RK-02-2007-28, př. 1, 2, 3.
Původní záměr byl uspořádat konferenci v Praze pod záštitou Prahy - hlavního města. Jako výhoda se členům komise jevila prestiž hlavního města Prahy a vyšší pravděpodobnost účasti hlavních a významných hostů. Materiál byl dne 15. 12. 2006 projednán rovněž Radou Asociace krajů (dále jen RAK), která dospěla k následujícím závěrům:
- hejtmani navrhují, aby Asociace krajů nepřevzala záštitu nad konferencí, ale aby se konala pod záštitou jednoho kraje;
- dále navrhují, aby konkrétní politik (nejlépe předsedkyně KKPP RAK) převzal osobní odpovědnost nad konferencí;
- doporučují, aby byl pečlivě a předem připraven výstup z konference a seznam pozvaných hostů, včetně závěrů, které by konference prezentovala;
- navrhují garantovat náklady spojené s pořádáním konference z rozpočtu jednoho kraje a po vyúčtování celé akce výdaje rozúčtovat na jednotlivé kraje;
- odložit rozhodnutí o pořádání konference na příští jednání RAK.
Z jednání RAK vyplynul závěr, aby se konference konala v Jihlavě pod záštitou kraje Vysočina. Předběžný návrh rozpočtu je uveden v materiálu RK-02-2007-28, př. 3.
Návrh řešení Radě kraje je předkládán návrh uspořádat konferenci "Kraje a péče o kulturní dědictví" v Jihlavě. Ostatní výstupy projednané KKPP RAK by zůstaly v platnosti. Konference by byla hrazena z prostředků kraje Vysočina a na základě vyúčtování po ukončení akce by byly jednotlivým krajům rozúčtovány náklady s konferencí spojené. Pro účely organizace akce by bylo možné počítat s výběrem agentury, která by organizačně a technicky celou konferenci zajistila. Rozhodnutí je třeba učinit do dalšího jednání RAK, tzn. do 12. 1. 2007.
StanoviskaOdbor kultury a památkové péče je připraven v programu konference vystoupit s odborným příspěvkem k řešenému tématu, ale s ohledem na nedostatečnou personální kapacitu odboru navrhuje, v případě konání konference v kraji Vysočina, zajistit celou akci organizačně a technicky nákupem služeb profesionální specializované agentury.
Odbor kultury a památkové péče se ztotožňuje s názorem KKPP RAK uspořádat tuto první prestižní konferenci o postavení a úloze krajů v oblasti památkové péče, vzhledem k pracovní a časové vytíženosti významných a nezbytných účastníků tohoto setkání, v hlavním městě ČR, v Praze.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se záměrem uspořádat konferenci "Kraje a péče o kulturní dědictví" v Jihlavě za podmínek stanovených v materiálu RK-02-2007-28, př. 1;
pověřuje
Martinu Matějkovou, radní za oblast školství a kulturu, odbor kultury a památkové péče a odbor sekretariátu hejtmana spoluprací na organizačním zajištění konference.
Odpovědnost M. Matějková; odbor kultury a památkové péče; odbor sekretariátu hejtmana
Termín červen 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz