Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-27

RK-02-2007-27.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-02-2007-27
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Třebíč
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zajišťuje dodavatele na veřejné zakázky: "Oprava silnice II/349 hr. okr. ZR - Svatoslav", "Oprava silnice II/390 Tasov - Kamenná", "Oprava silnice II/399 Dalešice - Rouchovany - hr. okr. ZN" a "Oprava silnice II/152 křiž. Lhotice - Dědice". Zajištění těchto dodavatelů je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jedná se o akce souvislých oprav silnic ve vlastnictví kraje Vysočina hrazené z prostředků EIB a kraje Vysočina s realizací v roce 2007. Veřejné zakázky na "Opravu silnice II/349 hr. okr. ZR - Svatoslav", "Opravu silnice II/390 Tasov - Kamenná", "Opravu silnice II/399 Dalešice - Rouchovany - hr. okr. ZN" a "Opravu silnice II/152 křiž. Lhotice - Dědice" jsou vypsány dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzvy na "Opravu silnice II/349 hr. okr. ZR - Svatoslav", "Opravu silnice II/390 Tasov - Kamenná", "Opravu silnice II/399 Dalešice - Rouchovany - hr. okr. ZN" a "Opravu silnice II/152 křiž. Lhotice - Dědice" dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení byly provedeny Správou a údržbou silnic Třebíč v roce 2006 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tyto výzvy jsou v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzva na "Opravu silnice II/349 hr. okr. ZR - Svatoslav" byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 6. 12. 2006, výzva na "Opravu silnice II/390 Tasov - Kamenná" dne 8. 12. 2006, výzva na "Opravu silnice II/399 Dalešice - Rouchovany - hr. okr. ZN" dne 15. 12. 2006 a výzva na "Opravu silnice II/152 křiž. Lhotice - Dědice" dne 12. 12. 2006. Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:

1. "Opravu silnice II/349 hr. okr. ZR - Svatoslav" a "Opravu silnice II/390 Tasov - Kamenná", která se uskuteční dne 18. 1. 2007 od 9:00 hodin a od 10:00 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Třebíč;
2. "Opravu silnice II/399 Dalešice - Rouchovany - hr. okr. ZN", která se uskuteční dne 25. 1. 2007 od 9:00 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Třebíč;
3. "Opravu silnice II/152 křiž. Lhotice - Dědice", která se uskuteční dne 29. 3. 2007 v 9:00 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Třebíč.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
* *......................... a Alenu Sadílkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Jaroslavu Homolkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/349 hr. okr. ZR - Svatoslav" a na "Opravu silnice II/390 Tasov - Kamenná";
* *......................... a Jaroslavu Homolkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Ing. Ludmilu Sedlákovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/399 Dalešice - Rouchovany - hr. okr. ZN";
* *............................... a Alenu Sadílkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Ing. Václava Zikána, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/152 křiž. Lhotice - Dědice".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz