Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-26

RK-02-2007-26.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-02-2007-26
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Pelhřimov
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zajišťuje dodavatele na veřejné zakázky: "Úprava povrchu silnice II/112 hr. okr. BN - Pelhřimov - hr. okr. JI", "Úprava povrchu silnice II/639 Kamenice n. Lipou - H. Cerekev", "Úprava povrchu silnice II/128 hr. okr. Tábor - Černovice - křiž. I/19", "Úprava povrchu silnice II/130 Senožaty - hr. okr. H. Brod", "Úprava povrchu silnice II/409 hr. okr. Tábor - Kamenice nad Lipou - Žirovnice", "Úprava povrchu silnice II/347 hr. okr. H. Brod - Humpolec - křiž. II/602" a "Úprava povrchu silnice III/1296 Pacov - Proseč u Pošné". Zajištění těchto dodavatelů je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Jedná se o akce souvislých oprav silnic ve vlastnictví kraje Vysočina hrazené z prostředků EIB a kraje Vysočina s realizací v roce 2007. Veřejné zakázky na "Úpravu povrchu silnice II/112 hr. okr. BN - Pelhřimov - hr. okr. JI", "Úpravu povrchu silnice II/639 Kamenice n. Lipou - H. Cerekev", "Úpravu povrchu silnice II/128 hr. okr. Tábor - Černovice - křiž. I/19", "Úpravu povrchu silnice II/130 Senožaty - hr. okr. H. Brod", "Úpravu povrchu silnice II/409 hr. okr. Tábor - Kamenice nad Lipou - Žirovnice", "Úpravu povrchu silnice II/347 hr. okr. H. Brod - Humpolec- křiž. II/602" a "Úpravu povrchu silnice III/1296 Pacov - Proseč u Pošné" jsou vypsány dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzvy na "Úpravu povrchu silnice II/112 hr. okr. BN - Pelhřimov - hr. okr. JI", "Úpravu povrchu silnice II/639 Kamenice n. Lipou - H. Cerekev", "Úpravu povrchu silnice II/128 hr. okr. Tábor - Černovice - křiž. I/19", "Úpravu povrchu silnice II/130 Senožaty - hr. okr. H. Brod", "Úpravu povrchu silnice II/409 hr. okr. Tábor - Kamenice nad Lipou - Žirovnice", "Úpravu povrchu silnice II/347 hr. okr. H. Brod - Humpolec - křiž. II/602" a "Úpravu povrchu silnice III/1296 Pacov - Proseč u Pošné" dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení byly provedeny Správou a údržbou silnic Pelhřimov v roce 2006 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tyto výzvy jsou v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzva na "Úpravu povrchu silnice II/112 hr. okr. BN - Pelhřimov - hr. okr. JI" byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 6. 12. 2006, výzvy na "Úpravu povrchu silnice II/639 Kamenice n. Lipou - H. Cerekev", "Úpravu povrchu silnice II/128 hr. okr. Tábor - Černovice - křiž. I/19", "Úpravu povrchu silnice II/130 Senožaty - hr. okr. H. Brod", "Úpravu povrchu silnice II/409 hr. okr. Tábor - Kamenice nad Lipou - Žirovnice", "Úpravu povrchu silnice II/347 hr. okr. H. Brod - Humpolec - křiž. II/602" a "Úpravu povrchu silnice III/1296 Pacov - Proseč u Pošné" byly schváleny odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 15. 12. 2006. Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:
1. "Úpravu povrchu silnice II/112 hr. okr. BN - Pelhřimov - hr. okr. JI", která se uskuteční dne 15. 2. 2007 od 9:00 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Pelhřimov;

2. "Úpravu povrchu silnice II/639 Kamenice n. Lipou - H. Cerekev" a "Úpravu povrchu silnice II/128 hr. okr. Tábor - Černovice - křiž. I/19", která se uskuteční dne 25. 1. 2007 od 9:00 hodin a od 10:00 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Pelhřimov;

3. "Úpravu povrchu silnice II/130 Senožaty - hr. okr. H. Brod" a "Úpravu povrchu silnice II/409 hr. okr. Tábor - Kamenice nad Lipou - Žirovnice", která se uskuteční dne 1. 2. 2007 od 9:00 hodin a od 10:00 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Pelhřimov;

4. "Úpravu povrchu silnice II/347 hr. okr. H. Brod - Humpolec - křiž. II/602" a "Úpravu povrchu silnice III/1296 Pacov - Proseč u Pošné", která se uskuteční dne 15. 3. 2007 od 9:00 hodin a od 10:00 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Pelhřimov;
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
* *......................... a Ivetu Hájkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Úpravu povrchu silnice II/112 hr. okr. BN - Pelhřimov - hr. okr. JI";
* *......................... a Jaroslavu Hromádkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Ivetu Hájkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Úpravu povrchu silnice II/639 Kamenice n. Lipou - H. Cerekev" a na "Úpravu povrchu silnice II/128 hr. okr. Tábor - Černovice - křiž. I/19";
* *......................... a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Úpravu povrchu silnice II/130 Senožaty - hr. okr. H. Brod" a na "Úpravu povrchu silnice II/409 hr. okr. Tábor - Kamenice nad Lipou - Žirovnice";
* *......................... a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Ing. Pavla Bartoše, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Úpravu povrchu silnice II/347 hr. okr. H. Brod - Humpolec - křiž. II/602"a na "Úpravu povrchu silnice III/1296 Pacov - Proseč u Pošné".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz