Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-25

RK-02-2007-25.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-02-2007-25
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Pelhřimov
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zajišťuje dodavatele na veřejné zakázky: "Dodávka obalované drti na rok 2007" a "Dodávka asfaltové emulze na rok 2007" pro provoz Pelhřimov. Zajištění těchto dodavatelů je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky na "Dodávku obalované drti na rok 2007" a "Dodávku asfaltové emulze na rok 2007" jsou vypsány dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzvy na "Dodávku obalované drti na rok 2007" a "Dodávku asfaltové emulze na rok 2007" dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení byly provedeny Správou a údržbou silnic Pelhřimov v roce 2006 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tyto výzvy jsou v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzvy na "Dodávku obalované drti na rok 2007" a "Dodávku asfaltové emulze na rok 2007" byly schváleny odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 19. 12. 2006. Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:

"Dodávku obalované drti na rok 2007" a "Dodávku asfaltové emulze na rok 2007", která se uskuteční dne 22. 2. 2007 od 9:00 hodin a od 10:00 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Pelhřimov
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
*......................... a Jaroslavu Hromádkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Ing. Miroslava Olšana, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávku obalované drtě na rok 2007" a na "Dodávku asfaltové emulze na rok 2007".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz