Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-24

RK-02-2007-24.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-02-2007-24
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zajišťuje dodavatele na veřejnou zakázku "Automobilový nosič". Zajištění tohoto dodavatele je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka na "Automobilový nosič" je vypsána dle § 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení.
Návrh řešení Výzva na zakázku "Automobilový nosič" dle § 21 odst. 1 písm. a) otevřené řízení byla provedena Správou a údržbou silnic Havlíčkův Brod v roce 2006 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato výzva je v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzva na zakázku "Automobilový nosič" byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 30. 10. 2006.
Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na zakázku:
"Automobilový nosič", která se uskuteční dne 24. 1. 2007 v 8:00 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Havlíčkův Brod.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
*......................... a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Michaelu Brožíkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na zakázku "Automobilový nosič".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz