Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-23

RK-02-2007-23.doc
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-02-2007-23
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, provoz Jihlava
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace zajišťuje dodavatele na veřejné zakázky "Oprava silnice II/348 hr. okresu Havlíčkův Brod - Polná - Stáj", "Oprava silnice III/02321 Telč - Sedlejov - v km 0,056 - 5,244", "Oprava silnice III/11271 Nová Říše - Krasonice - hr. okresů Jihlava/Třebíč", "Oprava silnice II/112 hr. okr. Pelhřimov - Řídelov v km 78,964 - 88,241" a "Oprava silnice III/4065 Třešť - Růžená v km 1,053 - 5,310". Jedná se o akce souvislých oprav silnic ve vlastnictví kraje Vysočina hrazené z prostředků EIB a kraje Vysočina s termínem realizace v roce 2007. Zajištění těchto dodavatelů je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky na "Opravu silnice II/348 hr. okresu Havlíčkův Brod - Polná - Stáj", "Opravu silnice III/02321 Telč - Sedlejov - v km 0,056 - 5,244", "Opravu silnice III/11271 Nová Říše - Krasonice - hr. okresů Jihlava/Třebíč", "Opravu silnice II/112 hr. okr. Pelhřimov - Řídelov v km 78,964 - 88,241" a "Opravu silnice III/4065 Třešť - Růžená v km 1,053 - 5,310" jsou vypsány dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzvy na "Opravu silnice II/348 hr. okresu Havlíčkův Brod - Polná - Stáj", "Opravu silnice III/02321 Telč - Sedlejov - v km 0,056 - 5,244", "Opravu silnice III/11271 Nová Říše - Krasonice - hr. okresů Jihlava/Třebíč", "Opravu silnice II/112 hr. okr. Pelhřimov - Řídelov v km 78,964 - 88,241" a "Opravu silnice III/4065 Třešť - Růžená v km 1,053 - 5,310" dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení byly provedeny Správou a údržbou silnic Jihlava v roce 2006 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tyto výzvy jsou v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzvy na "Opravu silnice II/348 hr. okresu Havlíčkův Brod - Polná - Stáj", "Opravu silnice III/02321 Telč - Sedlejov - v km 0,056 - 5,244", "Opravu silnice III/11271 Nová Říše - Krasonice - hr. okresů Jihlava/Třebíč" byly schváleny odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 15. 12. 2006. Výzvy na "Opravu silnice II/112 hr. okr. Pelhřimov - Řídelov v km 78,964 - 88,241" a "Opravu silnice III/4065 Třešť - Růžená v km 1,053 - 5,310" byly schváleny odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 20. 12. 2006.
Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:
1. "Opravu silnice II/348 hr. okresu Havlíčkův Brod - Polná - Stáj", a "Opravu silnice III/02321 Telč - Sedlejov - v km 0,056 - 5,244", která se uskuteční dne 17. 1. 2007 od 8:00 hodin a od 10:00 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Jihlava,

2. "Opravu silnice III/11271 Nová Říše - Krasonice - hr. okresů Jihlava/Třebíč", která se uskuteční dne 18. 1. 2007 od 8:00 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Jihlava

3. "Opravu silnice II/112 hr. okr. Pelhřimov - Řídelov v km 78,964 - 88,241"a "Opravu silnice III/4065 Třešť - Růžená v km 1,053 - 5,310", která se uskuteční dne 24. 1. 2007 od 8:00 hodin a od 10:00 hodin v administrativní budově Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, provoz Jihlava
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
* *......................... a Mgr. Jana Bočka, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Ing.Václava Zikána, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/348 hr. okresu Havlíčkův Brod - Polná - Stáj" a "Opravu silnice III/02321 Telč - Sedlejov - v km 0,056 - 5,244";
* *......................... a Ing. Pavla Bartoše, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Ing. Ludmilu Sedlákovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice III/11271 Nová Říše - Krasonice - hr. okresů Jihlava/Třebíč";
* *......................... a Ing. Ivanu Ševecovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Ing. Pavla Bartoše, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice II/112 hr. okr. Pelhřimov - Řídelov v km 78,964 - 88,241" a na "Opravu silnice III/4065 Třešť - Růžená v km 1,053 - 5,310".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 1. 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz