Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-18

RK-02-2007-18.doc  RK-02-2007-18pr1.xls  RK-02-2007-18pr2.tif
Číslo materiálu18
Číslo jednacíRK-02-2007-18
NázevZměny ve školském rejstříku
Zpracoval8 Změny ve školském rejstříku pro: jednání rady kraje č. 02/2007 dne 9. 1. 2007 zpracovali: K. Ubr, Z. Nouzová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV souladu s § 146 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen "školský zákon") předkládá společnost Trivis, a.s. v mimořádném termínu žádost o zápis do rejstříku škol a školských zařízení pro školní rok 2007/2008 nové soukromé střední školy s názvem: TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Jihlava, s.r.o. (dále jen "střední škola"). Střední škola žádá o zařazení studijních oborů Veřejnoprávní ochrana (denní forma studia pro absolventy základních škol a dálkové nástavbové studium pro absolventy tříletých učebních oborů). Přílohou k žádosti o zápis střední školy do školského rejstříku je souhlas s umístěním sídla společnosti v budově Základní školy Jihlava, Demlova 32, která se tím zavazuje uzavřít se společností nájemní smlouvu do 15 dnů ode dne zápisu společnosti do obchodního rejstříku. Podrobnější informace jsou uvedeny v materiálu RK-02-2007-18, př. 1.
Dle § 143 odst. 2 školského zákona rozhoduje o zařazení školy a oborů MŠMT a o nejvyšších povolených počtech žáků části Krajský úřad kraje Vysočina. V souladu s § 146 odst. 1 školského zákona vydává Krajský úřad kraje Vysočina (OŠMS) vyjádření k žádosti.
Návrh řešení U záměrů změn ve školském rejstříku u škol a školských zařízení, které nezřizuje kraj, předkládá OŠMS radě kraje informaci.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
vyjádření Krajského úřadu kraje Vysočina (OŠMS) k zařazení nové střední školy s názvem TRIVIS - Střední škola veřejnoprávní Jihlava, s.r.o. dle materiálu RK-02-2007-18, př. 1.
Odpovědnost OŠMS
Termín do 15. 1. 2007 odeslat příslušnému správnímu orgánu
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz