Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2007-14

RK-02-2007-14.doc  RK-02-2007-14pr1.doc
Číslo materiálu14
Číslo jednacíRK-02-2007-14
NázevPartnerská dohoda v rámci projektu RurIS se Společností pro rozvoj Humpolecka
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuSpolečnost pro rozvoj Humpolecka, o.s. byla jako Místní akční skupina (MAS) oslovena k účasti na projektu RurIS financovaného z evropského programu LEADER+. Cílem projektu RurIS je v praxi ověřit využití satelitní technologie připojení k internetu v méně rozvinutých oblastech. Vzhledem k tomu, že kraj není možným příjemcem podpory z programu LEADER + a účast Vysočiny v projektu by znamenala nutnost uhradit 100% nákladů z vlastních zdrojů, OI se rozhodl, že nebude přímým projektovým partnerem. Vzhledem k zaměření projektu a příležitosti otestovat technologii umožňující připojení k internetu i v oblastech, kde jiná možnost při absenci poskytovatelů neexistuje, připravili jsme model partnerské smlouvy, jejímž cílem je pilotně otestovat technologii pořízenou z projektu jako variantu přípojného místa k síti ROWANet. Pokud by testování proběhlo bez potíží, dala by se tato technologie následně využít i v dalších případech na Vysočině jako alternativa k optické či bezdrátové přípojce.

Předmětem a závazkem kraje v rámci partnerské smlouvy (viz. příloha 1. materiálu) je zřízené přípojného satelitního bodu k síti ROWAnet prostřednictvím technologie pořízené Společností pro rozvoj Humpolecka, o.s. v rámci projektu RurIS. Za tuto činnost by se kraj zavázal uhradit partnerovi částku adekvátní 5000 euro. Cílem je ověření satelitní technologie pro budoucí rozvoj sítě ROWANet.

Náklady spojené s realizací přípojného bodu sítě ROWANet budou pokryty ze schváleného rozpočtu OI.
Návrh řešení Odbor informatiky navrhuje schválit partnerskou smlouvu dle přílohy č. 1 materiálu.
Rozhodování o uzavření smlouvy o spolupráci zabezpečuje v souladu s § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rada kraje.
StanoviskaOdbor sekretariátu ředitelky a KŽÚ nemá k návrhu připomínky
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít partnerskou smlouvu kraje Vysočina a Společnosti pro rozvoj Humpolecka, o. s. k projektu RurIS dle materiálu RK-02-2007-14, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín leden 2007
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz