Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-36upr1

RK-31-2006-36upr1.doc  RK-31-2006-36upr1pr1upr1.doc
Číslo materiálu36upr1
Číslo jednacíRK-31-2006-36upr1
NázevNávrh na rozpočtové opatření - Cena pro nejlepší český dokumentární film Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006 (poskytnutí věcného daru)
Zpracoval M. Horký, M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuV letošním roce se bude ve dnech 24. - 29. října konat jubilejní 10. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě, na němž je každoročně představována tvorba dokumentaristů z celého světa. Festival se během své desetileté existence vypracoval z jednorázové spontánní akce, pořádané studenty jihlavského gymnázia, na jeden ze tří nejvýznamnějších filmových festivalů v České republice (MFF Karlovy Vary, MFDF Zlín). V roce 1997, kdy se konal I. oficiální ročník festivalu, získali organizátoři cenu Kristián za nejpozoruhodnější producentský čin roku. Festival patří mezi nejlepší přehlídky dokumentárního filmu ve střední Evropě. V programu je každoročně uváděn přehled nejnovější české a nejkvalitnější středoevropské dokumentární tvorby. Festival také navázal spolupráci s MFF v Karlových Varech a ředitel jihlavského festivalu Marek Hovorka se stal členem dokumentaristické poroty karlovarského festivalu. Jihlavský festival každoročně navštíví desítky významných osobností světového i domácího filmu a umění, např. režiséři Richard Lealock, Viktor Kossakovskij a Vojtěch Jasný , filozof Václav Bělohradský, režisérka Věra Chytilová a další. V loňském roce bylo oficiálně akreditováno 1600 účastníků a proběhlo 150 projekcí, kterých se zúčastnilo několik tisíc diváků. Festival má značnou mezinárodní publicitu a od roku 2004 vychází při příležitosti jeho konání přílohy ve významných periodikách středoevropského regionu (německý Der Spiegel, rakouský Der Standard, polská Rzeczpospolita, maďarský Nepsábátzág).
Na festivalu jsou udělována porotami a diváky ocenění v několika kategoriích. Jedním z nich je i mezinárodní Cena pro nejlepší český dokumentární film v soutěžní sekci Česká radost, udělovaná odbornou porotou od roku 2000, která patří k nejvýznamnějším oceněním pro český filmový dokument. V loňském roce se do přehlídky v této kategorii přihlásilo 30 snímků.
Organizátoři festivalu se na kraj Vysočina obrátili s nabídkou převzetí záštity nad udílením ceny v soutěžní sekci Česká radost, protože se jedná o cenu, která v současné době dosahuje evropského významu a prestiže. Převzetí záštity by umožnilo kraji Vysočina jako tradičnímu partneru festivalu spojit svoji prezentaci s nejlepšími českými dokumentárními filmy, zároveň by kraj formou finančního ocenění přispěl k rozvoji české dokumentaristiky. Propůjčením svého loga mezinárodní ceně, by byla Vysočina prezentována v evropských zemích i v ostatních regionech České republiky jako mecenáš kvalitní české filmové produkce. Kraj by tímto způsobem současně prezentoval podporu českému filmu, který by byl s jeho finanční účasti natočen a zároveň by tak deklaroval svou podporu oblasti kultury obecně.
Odbor kultury a památkové péče dne 19. 9. 2006 předložil radě kraje návrh s doporučením zastupitelstvu kraje poskytnout finanční dar ve výši 200 tis. Kč režisérovi filmu, kterému bude udělena odbornou porotou Cena pro nejlepší český dokumentární film v sekci Česká radost. Při projednávání návrhu rada kraje usnesením č. 1357/28/2006/RK doporučila zastupitelstvu kraje rozhodnout o poskytnutí finančního daru ve výši 150 tis. Kč.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče předkládá radě kraje návrh na poskytnutí věcného daru a navrhuje rozhodnout poskytnout věcný dar v hodnotě 45 tis. Kč režisérovi filmu, kterému bude udělena odbornou porotou Cena pro nejlepší český dokumentární film v sekci Česká radost. Jedná se o autorskou tavenou broušenou plastiku z křišťálového skla s názvem "Poutník" od uměleckého skláře Jana Exnara.
StanoviskaKomise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina:
Usnesení ze zasedání Komise kultury a památkové péče Rady kraje Vysočina č. 5/2006 ze dne 31. 8. 2006:
Usnesení 007/05/2006/Kkpp
Kulturní komise Rady kraje Vysočina
doporučuje
radě kraje převzetí záštity nad udělováním ceny Česká radost za nejlepší český dokumentární film uvedený v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava a přispět na cenu částkou 200.000,- Kč režisérovi filmu vybraného odbornou porotou.
Usnesení bylo přijato 10 hlasy (0 proti, 0 se zdrželo).

Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením dle návrhu řešení. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje je 10 907 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout věcný dar v hodnotě 45 tis. Kč režisérovi filmu, který obdrží Cenu pro nejlepší český dokumentární film udílenou pod záštitou kraje Vysočina v rámci Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2006 a
schvaluje
povýšení kapitoly Kultura ORJ 4000, § 3313 - Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 45 tis. Kč z důvodu poskytnutí věcného daru režisérovi filmu, kterému bude udělena Cena pro nejlepší český dokumentární film, při současném snížením snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené o stejnou částku 45 tis. Kč.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
Termín 7. 11. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz