Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-37

RK-31-2006-37.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-31-2006-37
NázevFinanční příspěvky na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina
Zpracoval O. Kameníková, J. Merunková
Předkládá P. Bureš
Počet příloh
Popis problémuZastupitelstvo kraje Vysočina na svém zasedání dne 29. června 2005 usnesením č. 0294/04/2005/ZK schválilo znění materiálu "Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití" (dále jen "Zásady"). Podávání žádostí je upraveno schválenými Zásadami. Žádosti byly posouzeny podle Zásad.
Seznam žádostí na poskytnutí finančních příspěvků podle Zásad je uveden v příloze č. 1 materiálu RK-31-2006-37 a v příloze č. 2 materiálu RK-31-2006-37. Podkladový materiál uvedený v příloze č. 1 a v příloze č. 2 materiálu RK-31-2006-37 z důvodu ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých dalších zákonů nezveřejňujeme.
Návrh řešení Žádosti byly posouzeny a jsou předkládány odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství podle Zásad k rozhodnutí RK podle přílohy č. 1. materiálu RK-31-2006-37 a RK doporučuje materiál uvedený v příloze č. 2. RK-31-2006-37 k rozhodnutí zastupitelstvu kraje.
Žadatelé budou odborem lesního a vodního hospodářství a zemědělství vyrozuměni o vyřízení žádosti Oznámením o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích.
StanoviskaEkonomický odbor
Na rezervě ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2006 je v kapitole Zemědělství na poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích uvažováno s finanční částkou 35 000 tis. Kč zbývá tedy k rozdělení 20 210 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout finanční příspěvky v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití podle materiálu RK-31-2006-37, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout finanční příspěvky v rámci kapitoly Zemědělství v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití dle materiálu RK-31-2006-37, př. 2;
Odpovědnost odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství, ekonomický odbor
Termín 7. 11. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz