Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-33

RK-31-2006-33.doc
Číslo materiálu33
Číslo jednacíRK-31-2006-33
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuSpráva a údržba silnic Třebíč zajišťuje dodavatele na "Dodávky motorové nafty do nadzemních nádrží v r. 2007". Zajištění tohoto dodavatele je veřejnou zakázkou podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka na "Dodávky motorové nafty do nadzemních nádrží v r. 2007" je vypsána dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení.
Návrh řešení Výzva na "Dodávky motorové nafty do nadzemních nádrží v r. 2007" dle § 21 odst. 1 písm. f) zjednodušené podlimitní řízení byla provedena Správou a údržbou silnic Třebíč podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato výzva je v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina ze dne 27. 6. 2006, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzva na "Dodávky motorové nafty do nadzemních nádrží v r. 2007" byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 12. 10. 2006.
Podle čl. 5 odst. 4 Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:
"Dodávky motorové nafty do nadzemních nádrží v r. 2007", která se uskuteční dne 9. 11. 2006 v 9:00 hodin v administrativní budově SÚS Třebíč.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
*......................... a Ing. Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Ing. Ludmilu Sedlákovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Dodávky motorové nafty do nadzemních nádrží v r. 2007".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 5. 11. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz