Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-29

RK-31-2006-29.doc  RK-31-2006-29pr1.doc  RK-31-2006-29pr2.tif  RK-31-2006-29pr3.xls
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-31-2006-29
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - ukončení projektu ROWANet
Zpracoval V. Jáchim
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuUsnesením 0734/19/2005/RK (Rada kraje schvaluje Smlouvu o financování projektu Společného regionálního operačního programu mezi krajem Vysočina a Českou republikou, za kterou jedná Ministerstvo pro místní rozvoj, podle materiálu RK-19-2005-20, př. 1.) Rada kraje Vysočina schválila Smlouvu o financování projektu Společného regionálního operačního programu mezi krajem Vysočina a Českou republikou, za kterou jedná Ministerstvo pro místní rozvoj, pro projekt ROWANet. Součástí této smlouvy bylo také ustanovení o spolufinancování projektu ze Společného regionálního operačního programu v celkové výši 13,095 mil. Kč.
Projekt byl úspěšně dokončen 31.3.2006 s celkovými náklady 32,3 mil. Kč (příloha č. 1 materiálu - závěrečná zpráva o projektu pro CRR Brno). Již v prosinci 2005 byla poskytnuta dotace ze Státního rozpočtu ČR na realizaci aktivit projektu ve výši 2,91 mil. Kč. Po vyhodnocení závěrečné zprávy dne 27.9.2006 kraj Vysočina obdržel částku tvořící kofinancování ze strany SROP (EU Strukturální fondy) - viz. příloha č. 2 materiálu. Po přijetí této částky na speciální účet projektu tak na účtu zůstala celková částka ve výši 18 695 629,29 Kč (dotace z EU + uspořené finanční prostředky v projektovém rozpočtu vzniklé snížením plánovaných cen při realizaci veřejných zakázek a zakázek kraje + úroky, viz. příloha č. 3 materiálu). Tato částka by měla být přesunuta do Fondu strategických rezerv kraje, ze kterého byl projekt předfinancován.
Návrh řešení Odbor informatiky Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje radě kraje schválit přijetí dotace (evropský podíl) z Ministerstva pro místní rozvoj ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR ve výši 13 095 000 Kč a doporučit zastupitelstvu kraje schválit v souladu s podkladovými materiály k usnesení 0009/1/2005/ZK (Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků v celkové výši 34 637 000 Kč z Fondu strategických rezerv na zvláštní účet určený na realizaci projektu ROWANet) přesun celkového zůstatku na zvláštním účtu k projektu ROWANet ve výši 18 695 629,29 Kč do Fondu strategických rezerv kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s návrhem usnesení dle materiálu RK-31-2006-29.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
přijmout dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v celkové výši 13 095 000 Kč (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši 12 995 000 Kč a položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu ve výši 100 000 Kč) na zvláštní účet projektu ROWANet ;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout:
* převést konečný zůstatek na zvláštním účtu projektu ROWANet ve výši 18 695 629,29 Kč do Fondu strategických rezerv kraje;
* snížit výdajů rozpočtu zvláštního účtu ROWANet § 3636 - Územní rozvoj ve výši 18 695 630 Kč při současné úpravě položky 8115 - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech o stejnou částku.
Odpovědnost OI, OE
Termín 30. 11. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz