Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-31-2006-20

RK-31-2006-20.doc  RK-31-2006-20pr1.xls
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-31-2006-20
NázevZpráva o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2006
Zpracoval T. Vonka, H. Sošková, Š. Polívková, I. Rezničenková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuEkonomický odbor předkládá radě kraje pravidelnou měsíční zprávu o čerpání rozpočtu kraje. Jedná se o čerpání rozpočtu v období leden - září 2006.
Návrh řešení Zpráva o čerpání rozpočtu je předkládána ve struktuře schváleného rozpočtu kraje na rok 2006 a má následujících 11 částí:

1) Plnění příjmů rozpočtu v období 1 - 9/2006
2) Vývoj daňových příjmů v období 1 - 9/2006
3) Čerpání výdajů rozpočtu podle kapitol v období 1 - 9/2006
4) Čerpání výdajů na kapitole Krajský úřad (ORJ 1900) v období 1 - 9/2006
5) Čerpání výdajů na kapitole Zastupitelstvo kraje (ORJ 1800) v období 1 - 9/2006
6) Sociální fond v období 1 - 9/2006
7) Fond Vysočiny v období 1 - 9/2006 včetně čerpání dle grantových programů
8) Fond strategických rezerv v období 1 - 9/2006
9) Fondy EVROPSKÉ UNIE v období 1 - 9/2006
10) Čerpání rezervy a nerozdělených položek v období 1 - 9/2006
11) Zprávy o stavu a vývoji portfolia za období 1 - 9/2006

Do tabulkové části předkládané zprávy byla zapracována všechna rozpočtová opatření schválená do 30. 9. 2006.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje
vzít na vědomí "Zprávu o čerpání rozpočtu kraje v období leden - září 2006" dle materiálu RK-31-2006-20, př. 1
Odpovědnost odbor ekonomický
Termín listopad 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz