Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-31

RK-22-2006-31.doc  RK-22-2006-31pr1.xls
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-22-2006-31
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace soukromým školám a školským zařízením
Zpracoval Z. Pavelcová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuKrajský úřad dle § 162 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), poskytuje soukromým školám a školským zařízením dotaci v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem a kontroluje její využití. Rozsah a podmínky poskytování této dotace stanoví zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, v platném znění. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) poskytuje na zvláštní účet kraje čtvrtletní zálohy na pokrytí těchto dotací. Poskytnutá částka ve výši 34 500 tis. Kč představuje zálohu na pokrytí dotací soukromým školám a školským zařízením na 3. čtvrtletí roku 2006.
Návrh řešení Je navrhováno radě kraje k provedení:
- schválit zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR pro soukromé školy a školská zařízení na 3. čtvrtletí roku 2006 ve výši 34 500 tis. Kč
- schválit rozpis dotace ve výše uvedeném objemu na soukromé školy a školská zařízení dle materiálu RK-22-2006-31, př. 1.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá k materiálu připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje (pol. 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství o účelovou dotaci MŠMT ČR pro soukromé školy a školská zařízení na 3. čtvrtletí 2006 ve výši 34 500 tis. Kč;
* rozpis účelově určené dotace na 3. čtvrtletí 2006 pro soukromé školy dle materiálu RK-22-2006-31, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červenec 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz