Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-78

RK-22-2006-78.doc
Číslo materiálu78
Číslo jednacíRK-22-2006-78
NázevNávrh na poskytnutí věcného daru
Zpracoval L. Seidl
Předkládá M. Kalivoda
Počet příloh
Popis problémuHejtman kraje Vysočina je zván na slavnostní recepci u příležitosti odchodu J.E. pana Joëla De Zorzi z funkce velvyslance. Recepce se uskuteční 20. července na Velvyslanectví Francouzské republiky v Praze. Hejtman kraje Vysočina vyjádřil přání předat panu velvyslanci při této příležitosti dar. Mezi běžnými reklamními předměty nelze najít vhodný, je nutno, aby rada kraje rozhodla o poskytnutí daru.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout dar - grafický list adjustovaný, od výtvarníka Emanuela Ranného, v pořizovací ceně 2500,- Kč. Dar osobně předá panu velvyslanci Joëlu De Zorzi hejtman kraje Vysočina při výše uvedené příležitosti.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
v souladu s § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, poskytnout věcný dar - grafický list adjustovaný, v pořizovací ceně 2.500,- Kč panu Joëlu De Zorzi.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz