Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-70

RK-22-2006-70.doc  RK-22-2006-70pr1.doc
Číslo materiálu70
Číslo jednacíRK-22-2006-70
NázevStanovení platu ředitelce příspěvkové organizace
Zpracoval R. Hošek
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuS účinností od 9. března 2006 byla do funkce ředitelky Domova důchodců Třebíč - Koutkova, příspěvkové organizace jmenována paní Božena Fáberová, ředitelka Domova důchodců Třebíč - Kubešova, příspěvkové organizace. Její pracovní úvazek byl odpovídajícím způsobem rozdělen a stanoven plat za funkci ředitelky každé z příspěvkových organizací zvlášť.
Usnesením Zastupitelstva kraje Vysočina č. 290/04/2006 bylo s účinností od 1. července 2006 vydáno rozhodnutí o sloučení Domova důchodců Třebíč - Kubešova, příspěvkové organizace s Domovem pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkovou organizací (původní Domov důchodců Třebíč - Koutkova, příspěvková organizace). Od účinnosti tohoto rozhodnutí je paní Fáberová ředitelkou jedné sloučené organizace a její plat je třeba stanovit tak, aby odpovídal této skutečnosti.
Návrh řešení V souvislosti se sloučením výše uvedených domovů důchodců a v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády České republiky č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, navrhujeme stanovit měsíční plat ředitelce příspěvkové organizace v nové výši dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.
Zároveň navrhujeme ředitelce příspěvkové organizace přiznat mimořádnou odměnu za úspěšné plnění mimořádných úkolů souvisejících s řízením a s procesem sloučení dvou příspěvkových organizací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanovuje
* v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů a s nařízením vlády České republiky č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, měsíční plat pro paní Boženu Fáberovou, ředitelku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, podle materiálu RK-22-2006-70, př. 1;
* v souladu s nařízením vlády České republiky č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě mimořádnou odměnu pro paní Boženu Fáberovou, ředitelku Domova pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvkové organizace, podle materiálu RK-22-2006-70, př. 1.
Odpovědnost odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Termín 31. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz