Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-59

RK-22-2006-59.doc  RK-22-2006-59pr1.doc
Číslo materiálu59
Číslo jednacíRK-22-2006-59
NázevStanovení platu řediteli Krajské knihovny Vysočiny
Zpracoval K. Lisá, M. Janíčková
Předkládá H. Kubíček
Počet příloh
Popis problémuV souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, byl usnesením rady kraje č. 0951/20/2006/RK ze dne 27. 6. 2006 Ing. Jaroslav Bambas jmenován do funkce ředitele Krajské knihovny Vysočiny se sídlem Havlíčkovo náměstí 87, 580 01 HAVLÍČKŮV BROD, s účinností od 1. 8. 2006 na dobu určitou, tj. do doby ukončení výběrového řízení.
Návrh řešení V souvislosti se jmenováním Ing. Jaroslava Bambase do funkce ředitele Krajské knihovny Vysočiny navrhuje odbor kultury a památkové péče v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nově stanovit plat ředitele s účinností od 1. 8. 2006 dle přílohy 1 tohoto materiálu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
stanovuje
v souladu se zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Ing. Jaroslavu Bambasovi, řediteli Krajské knihovny Vysočiny, s účinností od 1. 8. 2006 na dobu určitou, tj. do doby ukončení výběrového řízení, dle materiálu RK-22-2006-59, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče
Termín 31. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz