Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-54

RK-22-2006-54.doc
Číslo materiálu54
Číslo jednacíRK-22-2006-54
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Třebíč
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuSpráva a údržba silnic Třebíč zajišťuje dodavatele na opravu silnice "II/360 Oslavička - křiž. s II/390", opravu silnice "II/399 hr. okr. ZR - Jinošov - Náměšť" a na opravu silnice "II/152 hr. okr. JH - Jemnice". Zajištění těchto dodavatelů je veřejnou zakázkou podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejné zakázky na opravy silnic "II/360 Oslavička - křiž. s II/390", "II/399 hr. okr. ZR - Jinošov - Náměšť" a "II/152 hr. okr. JH - Jemnice" jsou vypsány dle § 10 odst. 2 písm. d) jednací řízení bez uveřejnění.
Návrh řešení Výzvy na opravu silnic "II/360 Oslavička - křiž. s II/390", "II/399 hr. okr. ZR - Jinošov - Náměšť" a "II/152 hr. okr. JH - Jemnice" dle § 10 odst. 2 písm. d) jednací řízení bez uveřejnění byly provedeny Správou a údržbou silnic Třebíč podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Tyto výzvy jsou v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina ze dne 25. 1. 2005, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzvy na opravu silnic "II/360 Oslavička - křiž. s II/390", "II/399 hr. okr. ZR - Jinošov - Náměšť" a "II/152 hr. okr. JH - Jemnice" byly schváleny odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 23. 6. 2006.
Podle čl. 5 odst. 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:
* opravu silnice "II/360 Oslavička - křiž. s II/390", která se uskuteční dne 27. 7. 2006 v 9:00 hodin v administrativní budově SÚS Třebíč
* opravu silnice "II/399 hr. okr. ZR - Jinošov - Náměšť", která se uskuteční dne 2. 8. 2006 v 9:00 hodin v administrativní budově SÚS Třebíč
* opravu silnice "II/152 hr. okr. JH - Jemnice", která se uskuteční dne 9. 8. 2006 v 9:00 hodin v administrativní budově SÚS Třebíč
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
* *......................... a Ing.Miroslava Stejskala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a p. Alenu Sadílkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na opravu silnice "II/360 Oslavička - křiž. s II/390";
* *......................... a Ing.Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Ing. Ludmilu Sedlákovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na opravu silnice "II/399 hr. okr. ZR - Jinošov - Náměšť";
* *......................... a Ing.Jaroslava Pospíchala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Ing. Miroslava Stejskala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na opravu silnice "II/152 hr. okr. JH - Jemnice".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 21. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz