Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-51

RK-22-2006-51.doc
Číslo materiálu51
Číslo jednacíRK-22-2006-51
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Jihlava
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuSpráva a údržba silnic Jihlava zajišťuje dodavatele na "Opravu silnice III/3534 Zhoř - Nadějov". Zajištění tohoto dodavatele je veřejnou zakázkou podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka "Oprava silnice III/3534 Zhoř - Nadějov " je vypsána dle § 10 odst. 2 písm. d) jednací řízení bez uveřejnění.
Návrh řešení Výzva na "Opravu silnice III/3534 Zhoř - Nadějov" podle § 10 odst. 2 písm. d) jednací řízení bez uveřejnění byla provedena Správou a údržbou silnic Jihlava podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Tato výzva je v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina ze dne 25. 1. 2005, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzva na "Opravu silnice III/3534 Zhoř - Nadějov" byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 21. 6. 2006.
Podle čl. 5 odst. 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:
* "Opravu silnice III/3534 Zhoř - Nadějov", která se uskuteční dne 24.7. 2006 v 8:00 hodin v administrativní budově SÚS Jihlava.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje

*......................... a Ing.Miroslava Stejskala, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství, jako zástupce zřizovatele, a *.................... a Ing. Miroslava Olšana, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na "Opravu silnice III/3534 Zhoř - Nadějov".
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 21. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz