Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-47

RK-22-2006-47.doc
Číslo materiálu47
Číslo jednacíRK-22-2006-47
NázevDelegování zástupce zřizovatele do komise pro posouzení a hodnocení nabídek - SÚS Havlíčkův Brod
Zpracoval J. Pospíchal
Předkládá L. Staněk
Počet příloh
Popis problémuSpráva a údržba silnic Havlíčkův Brod zajišťuje dodavatele na "Dodávka - finišer". Zajištění tohoto dodavatele je veřejnou zakázkou podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Veřejná zakázka je vypsána dle § 10 odst. 2 písm. a) otevřené zadávací řízení. Jedná se o opakované hodnocení nabídek, neboť výběrové řízení na zajištění dodavatele pro "Dodávku finišeru" bylo provedeno dne 3. 2. 2006 podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, dle §10 odst. 2 písm. a) otevřené zadávací řízení. Účastník řízení firma Phoenix - Zeppelin spol. s r. o. Modletice se odvolal proti výsledku výběrového řízení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, který rozhodl zrušit rozhodnutí o přidělení zakázky. Z tohoto důvodu provádí Správa a údržba silnic Havlíčkův Brod nové hodnocení nabídek.
Návrh řešení Výzva na dodávku speciálního stavebního stroje - finišeru podle § 10 odst. 2 písm. a) otevřené zadávací řízení byla provedena SÚS Havlíčkův Brod dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách. Tato výzva je v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek a zakázek kraje Vysočina ze dne 25. 1. 2005, kterými se stanoví praktické provedení postupů kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Výzva na dodávku speciálního stavebního stroje - finišeru byla schválena odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina dne 29. 11. 2005.
Podle čl. 5 odst. 5 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek rada kraje deleguje zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na:
"Dodávku finišeru", která se uskuteční dne 20. 7. 2006 od 8:00 hodin v administrativní budově SÚS Havlíčkův Brod.
StanoviskaOdbor majetkový nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s formou výběrového řízení.
Návrh usneseníRada kraje
deleguje
*........................... a p. Michaelu Brožíkovou, pracovnici odboru dopravy a silničního hospodářství jako zástupce zřizovatele a *............................ a Ing. Pavla Bartoše, pracovníka odboru dopravy a silničního hospodářství jako náhradníky za zástupce zřizovatele do komise pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek na dodávku speciálního stavebního stroje - finišer.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 2006- 7- 19
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz