Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-42

RK-22-2006-42.doc  RK-22-2006-42pr1.doc
Číslo materiálu42
Číslo jednacíRK-22-2006-42
NázevProhlášení při podávání žádosti o platbu projektu Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina
Zpracoval L. Oháňková
Předkládá M. Černý
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina realizuje v rámci Iniciativy Interreg III.A ČR - Rakousko projekt Terénní mapování sítě jezdeckých stezek a koňských stanic v kraji Vysočina. Do 31. 8. 2006 podá kraj Vysočina žádost o proplacení tohoto projektu. Součástí žádosti o proplacení financí musí být i prohlášení kraje Vysočina, že projekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU ani z jiných národních veřejných zdrojů s výjimkou stanoveného spolufinancování, atd. (podrobněji materiál RK-22-2006-42, př. 1).
Návrh řešení Vzor prohlášení generovaného programem ELZA při Žádosti o platbu je součástí materiálu RK-22-2006-42, př. 1
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina navrhuje radě kraje prohlásit skutečnosti dle materiálu RK-22-2006-42, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
prohlašuje,
že výdaje jsou v souladu s ustanoveními smlouvy o financování projektu, resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 21711C3002, žádost o proplacení výdajů z veřejných prostředků je založena na skutečných výdajích, projekt nebyl podpořen jiným finančním nástrojem EU, ani z jiných národních veřejných zdrojů, s výjimkou stanoveného spolufinancování; při realizaci projektu byla dodržena pravidla veřejné podpory, při realizaci projektu byla dodržena pravidla zadávání veřejných zakázek, požadavky na publicitu byly dodrženy v souladu s ustanoveními smlouvy o financování projektu, resp. rozhodnutí o poskytnutí dotace, všechny transakce jsou věrně zobrazeny v účetnictví, podpůrná dokumentace bude archivována dle stanovených pravidel a obecně závazných právních předpisů.
Odpovědnost ORR
Termín 25. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz