Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-37

RK-22-2006-37.doc  RK-22-2006-37pr1.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-22-2006-37
NázevNájem movité věci - dohoda o ukončení smlouvy
Zpracoval I. Šmídová, J. Homolková
Předkládá E. Šarapatková
Počet příloh
Popis problémuOdbor sekretariátu ředitele zajišťuje výzdobu vestibulu budovy A sídla kraje ve spolupráci s paní Soňou Staňkovou (květinářství Belles Bagateles v Jihlavě) na základě nájemní smlouvy schválené radou kraje 21.3.2006 usnesením č. 0419/09/2006/RK. Ředitel Střední odborné školy, Středního odborného učiliště a Odborného učiliště v Třešti pan Pospíchal oslovil odbor sekretariátu ředitele s nabídkou zajistit výzdobu těchto prostor pracemi studentů střední školy. Toto řešení umožňuje lépe a pružněji reagovat na potřeby výzdoby a současně reprezentuje práce studentů. Paní Soňa Staňková souhlasí s ukončením nájemní smlouvy dohodou k 23.7.2006.
Návrh řešení Odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu navrhuje schválit dohodu o ukončení nájemní smlouvy podle přílohy 1 tohoto materiálu (RK-21-2006-37,pr1).
Rozhodnutí o uzavření a stejně i o ukončení nájemní smlouvy je vyhrazeno podle § 59 odst. 1 písm l) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, radě kraje. Tato pravomoc nebyla svěřena hejtmanovi ani krajskému úřadu.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dohodu o ukončení Nájemní smlouvy dle materiálu RK-22-2006-37, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
Termín 31.7.2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz