Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-34

RK-22-2006-34.doc
Číslo materiálu34
Číslo jednacíRK-22-2006-34
NázevNávrh na vyřazení nepotřebného majetku České zemědělské akademie v Humpolci
Zpracoval H. Moravcová
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuV souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina schválených usnesením 0205/03/2005/ZK ze dne 17. 5. 2005 a Metodickým pokynem Rady kraje Vysočina, kterým se upravuje postup a praktické provedení některých majetkových úkonů, podala Česká zemědělská akademie v Humpolci, Školní 764 návrh na vyřazení nepotřebného majetku.

Dne 19. 6. 2006 rozhodl písemně ředitel České zemědělské akademie v Humpolec o přebytečném a nepotřebném hmotném majetku:
* Nákladní automobil Škoda 706 MTSP, registrační značka HB 98-85, rok výroby 1989, pořizovací cena 350 000,- Kč, zůstatková cena 0;
* Nákladní automobil Avie A 30-N, registrační značka HB 33-87, rok výroby 1978, pořizovací cena 110 210,- Kč, zůstatková cena 0;
* Traktor Z 5211, registrační značka HB 56-46, rok výroby 1985, pořizovací cena
112 611,- Kč, zůstatková cena 0;
* Nákladní automobil LIAZ 110.031 HR, registrační značka HB 65-06, rok výroby 1988, pořizovací cena 309 968,- Kč, zůstatková cena 0;
* Traktor Z 6211.2, registrační značka HB 55-45, rok výroby 1985, pořizovací cena
119 756,- Kč, zůstatková cena 0;
* Sklízeč brambor E 686, rok výroby 1984, pořizovací cena 117 600,- Kč, zůstatková
cena 0;
* Obilní kombajn E 516, rok výroby 1981, pořizovací cena 400 680,- Kč, zůstatková
cena 0;
* Traktor Z 8011, registrační značka PE 44-44, rok výroby 1978, pořizovací cena
112 821,- Kč, zůstatková cena 0.
Stroje jsou opotřebeny úměrně svému stáří, v současné době se již nevyužívají a nepočítá se s jejich využitím ani v budoucnu. Nákladní automobily byly využívány k výuce. Jsou zastaralé a k výuce již nezpůsobilé.
Výše uváděný majetek byl nabídnut na internetových stránkách kraje od 30. 5. 2006 po dobu 14 dnů. O traktor Z 5211, registr. značky HB 56-46 projevil zájem Školní statek Humpolec, příspěvková organizace kraje. Česká zemědělská akademie v Humpolci navrhuje úplatný převod Školnímu statku Humpolec ve výši ceny odhadní tj. 78 200 Kč. Školní statek Humpolec potvrdil (e-mailem) odboru školství, mládeže a sportu zájem o uváděný traktor a to formou úplatného převodu. Výše ceny bude ještě předmětem jednání ředitelů organizací. U ostatního majetku navrhuje Česká zemědělská akademie v Humpolci prodej majetku na základě nabídky a poté poptávky zájemců formou výběrového řízení, s vybráním nevhodnější a nejvyšší nabídky.
Návrh řešení Navrhuje se, aby rada kraje vyslovila souhlas:
- s vyřazením traktoru Z 5211, registr. značky HB 56-46, z majetku České zemědělské akademie v Humpolci, příspěvkové organizace kraje a s úplatným převodem tohoto traktoru Školnímu statku Humpolec, příspěvkové organizaci kraje;
- s vyřazením ostatního výše uvedeného majetku České zemědělské akademie v Humpolci , příspěvkové organizace kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvhodnější a nejvyšší nabídkou. V případě, že se u některého movitého majetku nevyskytne zájemce, navrhuje Česká zemědělská akademie v Humpolci odbornou fyzickou likvidaci tohoto nepotřebného majetku dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
* s vyřazením traktoru Z 5211, registrační značky HB 56-46, z majetku České zemědělské akademie v Humpolci, příspěvkové organizace kraje a úplatným převodem tohoto traktoru Školnímu statku Humpolec, příspěvkové organizaci kraje dle materiálu
RK-22-2006-34;
* s vyřazením ostatního majetku České zemědělské akademie v Humpolci, příspěvkové organizace kraje a s prodejem tohoto majetku zájemci s nejvyšší a nejvhodnější nabídkou, případně s fyzickou likvidací tohoto nepotřebného majetku dle materiálu
RK-22-2006-34.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitel České zemědělské akademie v Humpolci
Termín 13. 11. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz