Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-22-2006-27

RK-22-2006-27.doc  RK-22-2006-27pr1.tif  RK-22-2006-27pr2.tif
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-22-2006-27
NázevŽádost o příspěvek kraje na reprezentaci kraje v ústředním kole soutěže pěveckých souborů
Zpracoval P. Zábranská
Předkládá Z. Ludvík
Počet příloh
Popis problémuDne 22. 5. 2006 byla radní kraje Vysočina Martině Matějkové doručena žádost o příspěvek kraje na reprezentaci v ústředním kole soutěže dětských pěveckých sborů ze Základní umělecké školy v Bystřici nad Pernštejnem (viz příloha 2 materiálu RK-22-2006-27).
Ústřední kolo se konalo v Pardubicích ve dnech 25. - 28. 5. 2006. Za kraj Vysočina se účastnil soubor ze ZUŠ Bystřice nad Pernštejnem, jednalo se o 30 dětí, a pedagogický dozor.
Celkové náklady činily 17.670,- Kč. Město Bystřice nad Pernštejnem poskytlo základní umělecké škole 6.000,- Kč na stravování pro děti. Na zaplacení autobusu pro dopravu dětí tam a zpět žádá škola finanční prostředky ve výši 9.000,- Kč od zřizovatele, kraje Vysočina. Formulář žádosti je přílohou 1 materiálu RK-22-2006-27.
Návrh řešení Navrhujeme podpořit dětský pěvecký sbor Základní umělecké školy, Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622, sídlem Zahradní 622, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, částkou 9.000,- Kč určenou na pokrytí nákladů na dopravu sboru na ústřední kolo soutěže dětských pěveckých sborů v Pardubicích, konané ve dnech 25. - 28. 5. 2006, a zpět.
Za účelem zajištění finančního krytí této akce dále navrhujeme povýšit kapitolu Školství o částku 9.000,- Kč snížením kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku.
StanoviskaEkonomický odbor nemá k navrhovanému rozpočtovému opatření připomínky. Aktuální stav položky Péče o lidské zdroje a majetek kraj je 17 482 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* povýšení kapitoly Školství, § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání o částku 9.000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o tuto částku;
* poskytnout dotaci ve výši 9.000,- Kč Základní umělecké škole, Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622, sídlem Zahradní 622, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem;
* změnu závazného ukazatele příspěvku na provoz v celkové výši 9.000,- Kč u organizace Základní umělecké škole, Bystřice nad Pernštejnem, Zahradní 622, sídlem Zahradní 622, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín 31. 7. 2006
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz